2017

Et sundhedsvæsen på patientens præmisser 

Tid: Torsdag den 7. september 2017, kl. 15.30-18.30
Sted: Auditorium B, indgang G6, Aarhus Universitetshospital Skejby, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Forum for Sundhedstjenesteforskning: 
Imødekommer sundhedsvæsenet borgerens behov? - multisygdom som case
Tid: mandag den 25. september 2017
Sted: Studenternes Hus og Konferencecenter, Aarhus Universitet

Medicinsk teknologivurdering af respiratorbehandling i eget hjem
Tid: tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 13.30 - 16.00
Sted: Studenternes Hus og Konferencecenter, Aarhus Univesitet 

Involver borgerne! 10. nationale rehabiliteringskonference 
Tid: torsdag den 23. november 2017 
Sted: 
Hotel Nyborg Strand

Forbedringsvejlederuddannelsen udbydes til medarbejdere og ledere i Region Midtjylland
Tid: Der er i alt 7 undervisningsdage i forløbet.