19. møde i Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning finder sted mandag den 25. september 2017.

Mødet afholdes i Studenternes Hus og Konferencecenter, Aarhus Universitet, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C.
Benyt indgangen ved Stakladen. 

Tema:
Et helt afgørende succeskriterie for udviklingen af sundhedsvæsenet er, at de centrale institutioners struktur og funktion understøtter borgernes behov for sundhedsydelser. Udviklingen af sundheds-væsenet har gennem en længere periode særligt været drevet af specialisering med henblik på at forbedre behandling af enkelte sygdomme. Men 20-30 % af den voksne befolkning er multisyge, og understøttelsen af deres behov udfordres af den stigende specialisering.
Sundhedsvæsenet må fremover udvikle sig i nye retninger, så vi i stigende grad sikrer sammenhængende forløb – også for borgere, som har komplekse sygdomsbilleder. Vi vil på denne konference drøfte udvikling af sundhedsvæsenets organisering med udgangspunkt i borgernes behov – med multisygdom som gennemgående case.

Se program.

OBS!
Deadline for abstracts er udskudt til 14. august 2017. 

Abstracts med emner inden for såvel sundhedstjenesteforskning som multisygdom indsendes senest 14. august 2017. 
Brug venligst denne formular.

Abstract sendes til sekretær Mette Knattrup Sørensen, meksoe@rm.dk

Tilmelding:
675 kr. - tilmelding er bindende. 
Tilmeld dig via denne formular.
Sidste frist for tilmelding: 19. september 2017.
Deltagerantal: maks. 100 personer.  

Vi ser frem til en spændende konference.

Yderligere information:
Sekretær Solveig Nielsen, DEFACTUM, telefon: 7841 4350.