Gitte Dahl

Cand.scient.soc.

+45 7841 4074

gitdah@rm.dk

Præsentation

Praksiserfaring med udvikling og validering af spørgeskemaer samt udvikling af koncepter for patient- og pårørendeundersøgelser inden for psykiatrien. Desuden stor erfaring med gennemførelse af store kvantitative undersøgelser, herunder dataindsamling samt bearbejdning af data i blandt andet Excel, SPSS, NVivo og SQL. Erfaring med skriftlig og mundtlig formidling af undersøgelsesresultater samt udvikling af informations- og undervisningsmateriale til konceptundersøgelser.

Kompetenceprofil

 • Projektledelse af landsdækkende psykiatriundersøgelser (2010-2016)
 • Konceptudvikling, dataindsamling, rapportering og formidling i forbindelse med kvantitative patient- og pårørendeundersøgelser inden for psykiatrien.

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Afrapportering, Patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren
 • Dataindsamling, Forskningsprojekt om Diabetes
 • LUP Psykiatri

2011 Konsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Afrapportering, Brugernes oplevelse af Præhospitalet, 2015
 • Afrapportering, Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område
 • Evaluering af kompetenceudviklingsforløb for strategiske ledere i Region Midtjylland
 • Projektleder, LUP-Psykiatri
 • Projektleder, Undersøgelse af patienters og personales oplevelser af behandlingen på retspsykiatriske sengeafsnit (2013)

2007-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Landsdækkende psykiatriundersøgelser
 • Henvisningsprojekt inden for Børne- og Ungdomspsykiatrien

Uddannelsebaggrund

2006 Cand.scient.soc., Aalborg Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2016 Konference, QSHC (quality and safety in healthcare), Gøteborg

2014 Konference, QSHC (quality and safety in healthcare), Paris

2014 Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

2014 Mere menneske - mindre system

2011 Kvalitet – svaret på sundhedsvæsenets udfordringer? Kbh. (arrangeret af Danske Regioner/Lægeforeningen)

2008 Konference, QSHC (quality and safety in healthcare), Paris

Undervisning og anden særlig erfaring

2016 Tableau Desktop - Introduktionskursus

2014 NVivo 10

2012 Surveyoruddannelse, Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område