Bettina Elisabeth Styver

Økonomimedarbejder , kontorassistent, merkonom

+45 7841 4013 / +45 4030 2388

betsty@rm.dk

Præsentation

Erfaring med økonomistyring, budgetlægning, budgetopfølgning, rapportering og aflæggelse af projektregnskaber til ekstern revision samt bevillingsgiver. Erfaring med implementering af it-systemer samt undervisning i anvendelsen af disse. Desuden erfaring med diverse bogholderimæssigeopgaver i private virksomheder.

Kompetenceprofil

 • Erfaring med regnskab-/bogholderimæssige opgaver i den offentlige samt private sektor
 • Udarbejdelse af projektregnksaber til ekstern revisor og bevillingsgiver
 • Budgetlægning og -opfølgning
 • Regnskabsmæssig konsulent-/sparringspartner
 • Erfaring med implementering af it-systemer samt undervisning i brugen af disse

Ansættelser og projekterfaring

1994-1996 Kontorelev, Hi-Fi Klubben

1997-2002 Kontorassistent, Hi-Fi Klubben

 • Fakturering
 • Debitorbogholderi

1997-2002 Bogholder, Weber & Sørensen reklamebureau as

 • Fakturering
 • Momsregnskab
 • Bankafstemninger
 • Debitor-, Kreditor- og finansbogholderi

2002-2008 Assistent, Aarhus Universitetshospital, Skejby

 • Undervisning i ØS2000WEB
 • Afstemning af bankkonti
 • Bogføring i ØS2000WEB
 • Rejseafregninger
 • Kontoplanvedligeholdelse
 • Administration af eksternt finansieret projekter

2008-2009 Konsulent, PwC - PriceWaterhouseCoopers

 • Regnksabsmæssige opgaver for PwCs kunder

2009 Økonomimedarbejder, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

 • HR opgaver
 • Regnskabsmæssige opgaver
 • Budgetlægning og -opfølgning
 • Projektregnskaber
 • Administrator og superbruger i EazyProject

Uddannelsebaggrund

2007 Kommunom, basisuddannelse

2002 Merkonom

1996 Kontorassistent, all round

Kurser, konferencer m.m.

2014 Hvad alle bør vide om HR

2013 Skriv korrekt dansk

2010 Microsoft Powerpoint 2003

2010 Microsoft Excel 2003, videregående

2009 ESDH grundkursus

2009 Personalejura

2005-2008 Div. valgfag på kommunomuddannelsen (økonomi og offentlig forvaltning)

Undervisning og anden særlig erfaring

2005-2008 Undervisning i elektronisk fakturering samt brugen af ØS2000WEB, for hospitalsansatte