Marie Hauge Pedersen

Forskningsassistent , cand.oecon

+45 7841 4327

mahpee@rm.dk

https://dk.linkedin.com/pub/marie-hauge-pedersen/9/273/648

Kompetenceprofil

  • Sundhedsprofiler
  • Geografisk variation i sundhedsydelser
  • Arbejdsmarkedsanalyser
  • Spørgeskemaundersøgelser
  • Kvantitativ analyse

Publikationer

Hvordan har du det? 2013 - Sundhedsprofil for regioner og kommuner.   Finn Breinholt Larsen Karina Friis Mathias Kamp Lasgaard Marie Hauge Pedersen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 .

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø.   Marie Hauge Pedersen Line Stjernholm Tipsmark Camilla Palmhøj Nielsen Claus Løvschall CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 .

Medicinsk Teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø - Sammenfatning.   Marie Hauge Pedersen Line Stjernholm Tipsmark Camilla Palmhøj Nielsen Claus Løvschall CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 .

Hvordan har du det? 2013 - Udviklingen for 2006-2010-2013.   Mathias Kamp Lasgaard Marie Hauge Pedersen Karina Friis Finn Breinholt Larsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2015 .

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 1 - Geografiske forskelle i borgernes sygehusforbrug i Region Midtjylland.   Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016 , Side. 55.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 2 - Variation i behandlingsintensitet i slutningen af livet.   Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016 , Side. 48.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 4 - Læring fra det engelske sundhedsvæsens arbejde med NHS Atlas of Variation in Healthcare.   Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016 , Side. 13.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 5 - Variation i sygehusforbruget opgjort i forhold til almen praksis.   Finn Breinholt Larsen Marie Hauge Pedersen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016 , Side. 54.

A National Population Study of the Co-Occurrence of Multiple Long-Term Conditions in People With Multimorbidity, Denmark, 2013.   Finn Breinholt Larsen Mathias Kamp Lasgaard Karina Friis Marie Hauge Pedersen Preventing Chronic Disease, 2016 .

A Latent Class Analysis of Multimorbidity and the Relationship to Socio-Demographic Factors and Health-Related Quality of Life. A National Population-Based Study of 162,283 Danish Adults..   Mathias Kamp Lasgaard Finn Breinholt Larsen Marie Hauge Pedersen Karina Friis PLOS ONE, 2017 .

Ansættelser og projekterfaring

2011 Forskningsassistent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

  • Region Midtjyllands befolkningsundersøgelse, Hvordan har du det?
  • Analyser af geografisk variation i sygehusforbrug (Forbrugsvariationsprojektet)
  • Analyser af multisygdom

2010-2011 Studentermedhjælper, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI, nu en del af KORA)

Uddannelsebaggrund

2011 Cand.oecon., Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

0-2012 Projektlederuddannelse: Projektstyring i praksis

0-2012 Folkesundhedsdage 2012, Nyborg, mundtligt oplæg om forbrug af sygehusydelser i Region Midtjylland

0-2014 Folkesundhedsdage 2014, Nyborg, mundtligt oplæg om multisygdom i et beskæftigelsesperspektiv

0-2014 Medarrangør og oplægsholder for RM's Hvordan har du det? 2013-konference