Anne-Mette Hedeager Momsen

Seniorforsker  , ph.d., MPH, fysioterapeut

+45 7841 4436

annmom@rm.dk

Præsentation

Erfaring med: Litteratursøgning og systematiske reviews Spørgeskemaundersøgelser Projektledelse og sparring Forsknings-/udviklingsprojekter (kræft, funktionelle lidelser, ryglidelser) Undervisning i arbejdsrettet rehabilitering Praksiserfaring med rådgivning, undervisning, arbejdsmiljø Projekterfaring intervention, sundhedsfremme

Kompetenceprofil

  • Systematiske reviews
  • Spørgeskema-undersøgelser
  • Undervisning, arbejdsrettet rehabilitering
  • Projektledelse, Sparring

Ansættelser og projekterfaring

1986 Fysioterapeut, Diakonissestiftelsen, Geriatrisk Center, Frederiksberg

1987 Fysioterapeut, Forsvarets BST, vikariat, København

1988-1989 Ergonomisk konsulent, Post Danmarks Arbejdsmiljørådgivning, København

1989 Fysioterapeut, Falck Bedriftssundhedstjeneste (BST), København

1991-1999 Ergonomisk konsulent, Post Danmarks Arbejdsmiljørådgivning, København

1999-2000 Ph.d-stipendiat, Arbejdsmiljøinstituttet. MPH-afhandling: Musculoskeletal disorder and computer work - muscular function in women with and without complaints in arm and hand

2000-2001 Ergonomisk konsulent, Post Danmarks Arbejdsmiljørådgivning, Aarhus

2001-2002 Sundhedskonsulent, Sundhedsrådets sekretariat, Aarhus Kommune

2002-2003 Projektleder, Sundhedsfremme/Fysisk træning, Lokalcenter Sønderskovhus, Aarhus Kommune

2003-2006 Underviser, Ergo- og Fysioterapeutskolen i Aarhus

2010 DEFACTUM, MarselisborgCentret

2006-2009 Ph.d.-studerende, Regionshospitalet Herning, Forskningssektionen Viborg

Uddannelsebaggrund

2009 Ph.d., Det medicinske Fakultet, Aarhus Universitet

2000 Master of Public Health, Københavns Universitet

1993 Merkonom i organisation, Niels Brock, København

1986 Fysioterapeut, Ergo- og Fysioterapeutskolen i Aarhus

Kurser, konferencer m.m.

2014 The third scientific conference on Work Disability Prevention and Integration. “Implementing work disability prevention knowledge“ Toronto, Cananda:

2013 Arbejd og Helse. Åpen Arena, Oslo, Norge: Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after mulitidiciplinary or brief intervention, poster.

2013 International researcher conference: New perspectives on sickness absence and retirement. The Research Council of Norway, Oslo, Norge.

2013 Folkesundhedsdage, Dansk Selskab for Folkesundhed, Nyborg.

2012 2. Nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering, Grenå

2012 Work Disability Prevention Injury-meeting, Groningen, Netherlands, Multiple somatic symptoms in low back patients and return to work after multidisciplinary or brief intervention, poster

2012 EUPHA-conference Malta, Multiple somatic symptoms in low back patients and return to work after multidisciplinary or brief intervention, pres.

2010 Dansk Selskab for Folkesundhed. Åreforsnævring i benene - koffeinforsøg som led i forebyggelse, præs.

2010 Social inequalities in Health in Europe, Eur. Educational Programme in Epidemiology, Firenze, Italy

2009 Liverpool, Vascular Society’s Annual Meeting Liverpool 19.11. Walking distance and caffeine in claudicatio intermittent patients, pres.

2009 Dansk Selskab for Karkirurgi, Årsmøde, Kbh. 7.11. Koffein-forsøg, præs.

2008 Danish Cardioivascular Research Association (DaCRA) - Summermeeting, Sandbjerg, præsentation

2007 Metabolic Syndrome, Danish Cardiovascular Research (DaCRA), Fredericia

2006 Sundhedsfagligt Forskningskursus, Modul I, II, III, Viborg Amt

2006 Good Clinical Practice (GCP) og forskerinitierede lægemiddelforsøg, Aarhus Universitetshospital

2004 Sundhedsfremme og arbejdsliv, Ergonomiseminar, Middelfart

2001 Evalueringskursus, Statens Institut for Folkesunhed, København

Undervisning og anden særlig erfaring

2013 Vejleder, underviser, censor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

2012 Censor, Folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet

2011 Underviser, VIA University College, Ergoterapeut- og Fysioterapeut-uddannelsen, Aarhus