Charlotte Handberg

Forsker , PhD, MPH,RN

+45 7841 4424 / +45 2912 0512

Chdals@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/charlotte.handberg@ph.au.dk

Kompetenceprofil

  • 2010 - : Medlem af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
  • 2014 - 2015: Medlem af national arbejdsgruppe ved Kræftens Bekæmpelse vedrørende evidensbaseret rehabilitering efter kræft
  • 2012 - 2015: Medlem af Institutforum, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  • 2013 - : Medlem af Canadian Association of Nurses in Oncology (CANO-ACIO)
  • 2012 - : Medlem af Selskab for Mænd Sundhed, Danmark (SMSdk)
  • 2010 - : Medlem af MifoHuK - Miljø for Humanistisk Kræftforskning
  • 2010 - : Medlem af Dansk Selskab for Folkesundhed

Publikationer

PhD dissertation - Male cancer patients and healthcare professionals at hospitals: An interpretive description of men’s barriers to participation in municipal cancer rehabilitation.   Charlotte Handberg Aarhus Universitet og CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016 , Side. 206 sider.

Handberg, C 2016, 'Healthcare professionals' attitudes to rehabilitation programming for male cancer survivors' ECRS, 4th European Cancer Rehabilitation Symposium & Survivorship Symposium, København, Danmark, 19/09/2016 - 20/09/2016, .

Handberg, C 2016, 'Rehabilitation needs and plans among patients with cancer, assessed at hospitals and when rehabilitation begins' ECRS, 4th European Cancer Rehabilitation Symposium & Survivorship Symposium, København, Danmark, 19/09/2016 - 20/09/2016, .

Handberg, C & Maribo, T 2016, 'Vurdering af rehabiliteringsbehov hos patienter med hæmatologisk kræft på hospitaler og i kommuner' Rehabilitering og kræft – et skridt videre, Nyborg, Danmark, 10/02/2016, .

Handberg, C , Lomborg, K & Nielsen, CV 2014, 'Understanding Male Cancer Survivors' Barriers to Participating in Cancer Rehabilitation' ECRS, European Cancer Rehabilitation Symposium 2014, Copenhagen , Danmark, 08/09/2014 - 09/09/2014, .

Handberg, C & Voss, AK 2017, 'Implementing Augmentative and Alternative Communication in Critical Care Settings' 10th European Public Health Conference 2017, Stockholm , Sverige, 01/11/2017 - 04/11/2017, .

Ibsen, C , Schiøttz-Christensen, B, Handberg, C, Nielsen, CV, Hørder, M & Maribo, T 2017, 'Development of a patient-reported outcome instrument for patients with lumbar radicular pain', Cape Town, Sydafrika, 30/06/2017 - 30/06/2017, .

Maribo, T & Handberg, C 2017, Rehabilitering. i M Hjortsø & C Malling (red), Sygeplejebogen 1: Profession og Patient. 5 udg, Gad, s. 219-233.

Christensen, TØ, Handberg, C, Maribo, T, Nielsen, TL, Post, B & Balle Rubak, D 2016, Forskellige faggruppers tilgang til rehabilitering: De professionelle faggruppers kernekompetencer i forbindelse med rehabilitering. i T Maribo & C Vinther Nielsen (red), Rehabilitering - en grundbog. 1 udg, bind. 1, GAD, s. 297-312.

Handberg, C 2016, Rehabiliteringsprocessen. i T Maribo & C Vinther Nielsen (red), Rehabilitering - en grundbog. 1 udg, bind. 1, GAD, s. 137-146.

Adamsen, L, Rasmussen, V, Brusgaard, S, Bækgaard, H, la Cour, K, Dalton, S, Dieperink, KB, Handberg, C, Gilså Hansen, D, Hjortbak, B, Jensen, AB, Johansen, C, Langberg, H, Midtgaard, J, Nielsen, CV & Vibe-Pedersen, J 2015, Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft: Rapport fra en national arbejdsgruppe. Kræftens Bekæmpelse, København.

Ansættelser og projekterfaring

2010-2015 Ph.d.-studerende (fra 2012) og konsulent ved Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afdelingen for Klinisk Social Medicin og Rehabilitering

2009-2010 Konsulent og adjunkt på det social- og sundhedsfaglige område, Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA University College

2008-2015 Censorbeskikket ved sygeplejerskeuddannelsen i Danmark

2007-2009 Projektkoordinator ved Cancer i Praksis, Primær Sundhed, Region Midtjylland

2006-2015 Censor ved Social- og sundhedsskolen i Aarhus

2001-2005 Leder i Plejeboliger ved Aarhus Kommune

1998-2000 Sygeplejerske på Intensiv afdeling N, Aarhus Universitetshospital

1998-1998 Sygeplejerske, Gynækologisk onkologisk afdeling Y5, Aarhus Universitetshospital, Skejby

Uddannelsebaggrund

2012 Ph.d.-studerende (2012 - 2015)

2007 Master of Public Health ved Københavns Universitet

2001 Diplomeksamen i sygepleje ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole, Aarhus Universitet

1998 Sygeplejerske, Sygeplejeskolen i Århus