Richard Aksel Vestergaard

Bibliotekar  , Bibliotekar

+45 2162 0506

ricves@rm.dk

Præsentation

Har interesse for litteraturindsamling- og bearbejdning og qua mit tidligere arbejde på Psykiatrisk Hospital i Risskov kendskab til sundhedssystemet og her lokale forhold.

Kompetenceprofil

  • I forbindelse med Marselisborg Hospitals 100 års jubilæum 2013 blev jeg interviewet, se artiklen: Man må tænke fremad; om det at have et job og være handicappet, i magasinet: MarselisborgCentret - Livsglimt 2013, uddelt i Aarhus Festuge der havde overskriften: Tegn på liv - i en ny virkelighed. I anledning af min 65 års fødselsdag 2017 blev jeg interviewet til vort interne blad, se http://www.defactum.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/nyheder-2017/hvor-jeg-trives/. På baggrund heraf blev der senere
  • Leder af biblioteksfunktionen. Servicering af medarbejderne i Forskning og Udvikling (del af DEFACTUM, Region Midtjylland) på MarselisborgCentret samt partnere sammested. Har her samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek som er en del af Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.

Ansættelser og projekterfaring

2001 Ansat på MarselisborgCentret 2001

  • (Overlap med arbejdet på Psyk. Hosp.til 2004)

1997-2004 Arbejder på biblioteket på Psykiatrisk Hospital, Risskov

  • som medarbejder på Psyk-Info, del af biblioteket på Psykiatrisk Hosp.

1992-1998 Ansat på Rejsecaféen (tilbud inden for Lokalpsykiatrien), Aarhus

  • Bogholder, kontormedarbejder

1988-1991 Arbejde på et institutbibliotek, Aarhus Universitet og Dialogcentret. (Arkiveringsarbejder)

  • medgå ved udarbejdelse af registrant

1984-1988 Diverse folkebiblioteker, fagforeningsarbejde

  • forskellige kurser på Danmarks Biblioteksskole, Aalborgafdelingen

Uddannelsebaggrund

1984 Eksamen fra Danmarks Biblioteksskole, Aalborgafdelingen

Undervisning og anden særlig erfaring

0 Brug af og intern undervisning i brug af Referenceværktøjer: Reference Manager og RefWorks