Claus Løvschall

Projektleder, ekstern lektor , cand.scient.san.

+45 7841 4354 / +45 2281 2105

claloe@rm.dk

https://www.linkedin.com/feed/?trk=hb_signin

Præsentation

Jeg er uddannet cand.scient.san. og tidligere fysioterapeut. Jeg arbejder nu som projektleder ved DEFACTUM, Region Midtjylland og har igennem en årrække primært ledet større MTV-projekter (medicinsk teknologivurdering), hvor forudsætninger og konsekvenser af nye og eksisterende tiltag i sundhedssektoren vurderes bla. via sundhedsvidenskabelig, organisatorisk og økonomisk metodetilgang. Jeg har især beskæftiget mig med alle faser af systematisk litteraturgennemgang, herunder GRADE og metaanalyser. Jeg er Modulansvarlig (20 ECTS point) for to moduler på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet, hvor jeg vejleder og underviser kommende cand.scient.san.’er indenfor primært MTV og systematisk litteraturgennemgang. Derudover arbejder jeg bla. ind i europæiske projekter koordineret via europæisk netværk for MTV (EUnetHTA).

Publikationer

Ekstern evaluering af lægehenvist sundhedskursus i SundhedsCenter Århus.   Claus Løvschall Anne Marie Schak Jensen Jens Hansen Center for Kvalitetsudvikling, Center for Folkesundhed, Århus Kommune, 2009 , Side. 44 sider.

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser.   Mette Kjølby Claus Løvschall CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011 .

Sammenfatning af Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser.   Claus Løvschall Mette Kjølby CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011 .

Tværdisciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen.   Claus Løvschall Sundhedsstyrelsen, 2010 .

Variation i tidsforløb hos patienter opereret for carotisstenose i Danmark.   Claus Løvschall CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009 .

Sammenfatning af Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme.   Claus Løvschall Center for Folkesundhed, 2008 .

Medicinsk teknologivurdering af røntgenundersøgelse af lænderyggen hos 20-49-årige henvist fra primær sektor. En medicinsk teknologivurdering..   Claus Løvschall CFK - Center for Folkesundhed, 2012 .

Brugen af bisfosfonater ved behandlingen af kvinder med brystkræft – en kommentering af et systematisk Cochrane Review.   Claus Løvschall Sundhedsstyrelsen, 2006 .

Kronisk parodontitis – forebyggelse, diagnostik og behandling. Kommentering af kronisk parodontit – prevention, diagnostik och behandling. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)..   Claus Løvschall Center for Folkesundhed, 2005 .

En sundhedsøkonomisk analyse af antallet af røntgenundersøgelser af lænderyggen hos 20-49 årige henvist fra primærsektoren..   Claus Løvschall Nationaløkonomisk Tidsskrift 2006; 144: 362-376., 2006 .

Rehabilitering hos borgere med kræft.   Bjarne Rose Hjortbak Claus Løvschall Claus Vinther Nielsen Center for Folkesundhed, 2009 , Side. 260 sider.

Rehabilitering hos borgere med kræft Sammenfatning fra KOSAK projektet.   Claus Løvschall Claus Vinther Nielsen Bjarne Rose Hjortbak Center for Folkesundhed, 2009 , Side. 50 sider.

Evaluering af kendt jordemoderordning.   Claus Løvschall CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 .

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø.   Marie Hauge Pedersen Line Stjernholm Tipsmark Camilla Palmhøj Nielsen Claus Løvschall CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 .

Medicinsk Teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø - Sammenfatning.   Marie Hauge Pedersen Line Stjernholm Tipsmark Camilla Palmhøj Nielsen Claus Løvschall CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 .

Røntgenundersøgelse af lænderyggen - hvornår er der indikation for at røntgenundersøge yngre patienter?.   Claus Løvschall Månedsskrift for praktisk lægegerning Maj 2007;85:591-597, 2007 .

Medicinsk teknologivurdering af robotassisteret kirurgi.   Claus Løvschall Kathrine Carstensen Line Stjernholm Tipsmark Camilla Palmhøj Nielsen CFK - Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, 2015 .

Omtale af internationale MTV-resultater: Endovaskulær behandling (via kateter) ved brug af apparatur til mekanisk fjernelse af blodprop hos patienter med akut iskæmisk apopleksi.   Claus Løvschall DEFACTUM, Region Midtjylland, 2016 .

Medicinsk teknologivurdering af respiratorbehandling i eget hjem.   Claus Løvschall Kathrine Carstensen Gitte Valentin Marie Konge Villemoes Margarete Pfau Camilla Palmhøj Nielsen DEFACTUM, 2017 .

Kateterbaseret nyredenervering til behandling af behandlingsresistent hypertension – en systematisk litteraturgennemgang.   Claus Løvschall DEFACTUM, 2017 .

Ansættelser og projekterfaring

2004 MTV-konsulent/projektleder ved DEFACTUM, Region Midtjylland.

2008 Ekstern lektor ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet. Fra juni 2012 - : Kursusansvarlig (2x10 ECTS point) for to kurser på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet

2006-2014 Beskikket som censor ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse og Suppleringsuddannelsen i Danmark.

Uddannelsebaggrund

2004 cand.scient.san.

Kurser, konferencer m.m.

2016 Adjunktkursus (5 ECTS point )

2015 Projektlederuddannelse (10 ECTS point)

2014 Prinze2-certificering

2013 Kursus i videnskabeligt engelsk

2011 Ph.d.-kurser i ”Epidemiologisk design og analyse”

0 Deltagelse i MTV-konferencer i Sundhedsstyrelsen, Folkesundhedsdage, internationale MTV-konferencer

Undervisning og anden særlig erfaring

2010-2015 Medlem af studienævnet, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet. Deltaget i arbejdet med udformning af ny studieordning.

2008 Underviser ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet

2008 Hovedvejleder på Medicinske Teknologivurderinger på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet. Jeg har samlet været hovedvejleder på cirka 12 projekter.

2008-2012 Timeunderviser på VIA University college og på speciallægeuddannelsen