Lotte Groth Jensen

Forsker , cand.scient.soc., ph.d.

+45 7841 4356

lotjes@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/lgj@cc.au.dk

Præsentation

Jeg er uddannet sociolog med speciale i sundheds- og sygdomssociologi og her i mange år beskæftiget mig med konsekvenserne af indførelse af ny teknologi i sundhedsvæsenet. I de senere år med fokus på betydningen og konsekvenserne af indførelsen af nye, store it-systemer på hospitalerne. Derudover deltager jeg i internationalt EU-samarbejde (EUnetHTA) omkring metodeudvikling inden for medicinsk teknologivurdering. Afsluttede i marts 2016 et ph.d.-studie ved Arts, Aarhus universitet. Ph.d.-studiet undersøgte lægers mulighed for at danne sig overblik over patientinformation. Projektet havde særligt fokus på denne problemstilling i forbindelse med implementering af de nye store EPJ-systemer på hospitalerne. Er derudover programleder for DEFACTUMS faglige gruppe der er ograniseret omkring teknologistudier og medicinske teknologi vurderinger.

Kompetenceprofil

  • Jeg har mange års erfaring med at undersøge og vurdere effekterne af indførelsen af teknologi i sundhedsvæsnet. Teknologibegrebet tænkes her bredt og inkluderer både konkrete teknologier, forskellige organiseringer, behandlingsformer, diagnosticering osv.

Publikationer

Evaluering af ibrugtagning af Århus EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa.   Lotte Groth Jensen Mette Kjølby Center for Folkesundhed, 2010 .

Medicinsk teknologivurdering af Det Interaktive Hospital (iHospital).   Lotte Groth Jensen Mette Kjølby CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009 .

Health Technology Assessment of The Interactive Hospital (iHospital)..   Lotte Groth Jensen Mette Kjølby CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009 .

Økonomiske konsekvenser ved indførelse af trombolysebehandling i Danmark – 2006.   Lotte Groth Jensen Center for Folkesundhed, 2006 .

National use of thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke via telemedicine in Denmark: a model of budgetary impact and cost effectiveness..   Lotte Groth Jensen Mette Kjølby CNS Drugs 2008;22(1):73-81., 2008 .

Health Technology Assessment of The Interactive Hospital (iHospital) - SUMMARY..   Mette Kjølby Lotte Groth Jensen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009 .

How Physicians ‘Achieve Overview’: A Case-based Study in a Hospital Ward..   Lotte Groth Jensen Proceedings of the 17th ACM conference on Computer supported cooperative work & social computing Baltimore, 15.-19th feb. ACM press., 2014 .

Evaluation of a comprehensive EHR based on the DeLone and McLean model for IS Success: Approach, Results, and Success Factors..   Lotte Groth Jensen International Journal of Medical Informatics, DOI 10.1016/j.ijmedinf.2013.05.010, 2013 .

Medical Secretaries’ Care of Records: The Cooperative Work of a Non-clinical Group..   Lotte Groth Jensen Proceedings of Conference on Computer Supported Cooperative Work 2012, Seattle, 11-15th September 2012. ACM Press., 2012 .

Factors affecting physicians’ use of a dedicated overview interface in an electronic health record: The importance of standard information and standard documentation..   Lotte Groth Jensen International Journal of Medical Informatics, 2016 .

Patient records and clinical overview - The creation of clinical overview among physicians in daily clinical practice.   Lotte Groth Jensen Aarhus Universitet og CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016 .

Psychiatric service users’ experiences of emergency departments: a CERQual review of qualitative studies..   Kathrine Carstensen Stina Lou Fleron Lotte Groth Jensen Nina Konstantin Nissen Lisbeth Ørtenblad Pia Vedel Ankersen Nordic Journal of Psychiatry, 2017 .

Parental response to severe or lethal prenatal diagnosis: a systematic review of qualitative studies.   Stina Lou Fleron Lotte Groth Jensen Camilla Palmhøj Nielsen Prenatal Diagnosis, 2017 .

Betydningen af uddannelsesniveau for effekten af udvalgte dele af den præhospitale indsats – en systematisk litteraturgennemgang.   Gitte Valentin Lotte Groth Jensen DEFACTUM, 2017 .

Community families: A qualitative study of families who volunteer to support persons with severe mental illness.   Lotte Groth Jensen Stina Lou Fleron Ulla Væggemose International Journal of Social Psychiatry, 2016 .

Distributed Plot-Making Creating overview via paper-based and electronic patient records.   Lotte Groth Jensen Scandinavian Journal of Information Systems, 2016 .

EUnetHTA: Patients' perspectives in the HTA Core Model i Patient Involvement in Health Technology Assessment.   Lotte Groth Jensen Lisbeth Ørtenblad Springer, 2017 .

Ansættelser og projekterfaring

2016 DEFACTUM

2006 CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

  • Undervisning/vejledning
  • Internationalt HTA samarbejde
  • Forskning
  • Projektleder
  • Dokumentalist

2001-2002 Aalborg Universitet

  • Det rummelige arbejdsmarked - spørgeskemaundersøgelse

2003-2004 Statens Institut for Folkesundhed

  • Undersøgelser af sundhedsaftaler

Uddannelsebaggrund

2016 Ph.d., Informationsvidenskab, AU

2005 Cand.scient.soc.

Kurser, konferencer m.m.

2013-2013 Sociotekniske teoridannelse og analytiske metoder

2013-2013 History of Theory and Analysis Methods in Health Informatics

2012-2012 Professionssociologi i et sociologisk perspektiv

2011-2011 Design, Cooperation and Ethnography

2009-2009 Kvalitativ systematisk review/metaanalyse

2009-2011 kvalitativ humanistisk sundhedsforskning

2008-2008 Projektmagerkursus

2007-2007 Nvivo - computerprogram til kvalitativ analyse

Undervisning og anden særlig erfaring

2170 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Specialevejleder

2014-2014 Speciallæge uddannelsen - Hvad er overblik

2013-2013 Speciallægeuddannelsen - Medicinsk Teknologivurdering

2013-2013 Medicinuddannelse - Screeningsdilamere

2007 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - MTV og litteratursøgning

2007-2009 Master of Public health - Sundhedssociologi

2007 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Vejledning og eksamen