Mette Kjølby

Vicedirektør

+45 7841 4002 / +45 4089 3164

metkjo@rm.dk

Publikationer

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser.   Mette Kjølby Claus Løvschall CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011 .

Sammenfatning af Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser.   Claus Løvschall Mette Kjølby CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011 .

Evaluering af ibrugtagning af Århus EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa.   Lotte Groth Jensen Mette Kjølby Center for Folkesundhed, 2010 .

Screening - Status og perspektiver.   Mette Kjølby CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2009 .

Medicinsk teknologivurdering af Det Interaktive Hospital (iHospital).   Lotte Groth Jensen Mette Kjølby CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009 .

Health Technology Assessment of The Interactive Hospital (iHospital)..   Lotte Groth Jensen Mette Kjølby CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009 .

Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme.   Mette Kjølby CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2008 .

Væskebaseret teknik og udstrygningsteknik anvendt til screening for livmoderhalskræft i Danmark. En medicinsk teknologivurdering..   Mette Kjølby Center for Folkesundhed, 2006 .

Medicinsk teknologivurdering af trombolysebehandling af apopleksipatienter.   Mette Kjølby Afdelingen for Folkesundhed, 2005 .

Perkutan vertebroplastik. En Medicinsk Teknologivurdering. Smertebehandling af osteoporotiske knoglebrud i ryghvirvler..   Mette Kjølby Center for Folkesundhed, 2004 .

EPO til behandling af blodmangel til kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering..   Mette Kjølby Sundhedsstyrelsen, 2004 .

Testing the generalizability of national reimbursement rates with respect to local setting: the costs of abdominal aortic aneurysm surgery in Denmark..   Mette Kjølby ClinicoEconomics and Outcomes Research 2010;2:135-9., 2010 .

Analysis of cost effectiveness of screening Danish men aged 65 for abdominal aortic aneurysm.   Mette Kjølby BMJ 2009;338:b2243., 2009 .

Is population screening for abdominal aortic aneurysm cost-effective?.   Mette Kjølby BMC Cardiovascular Disorders 2008; 8:32., 2008 .

National use of thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke via telemedicine in Denmark: a model of budgetary impact and cost effectiveness..   Lotte Groth Jensen Mette Kjølby CNS Drugs 2008;22(1):73-81., 2008 .

Doing mini-HTA in hospitals: A new concept of decision support in health care?.   Mette Kjølby IInt J Technol Assess Health Care 2006;22:295-301., 2006 .

Cost-effectiveness of intravenous thrombolysis with alteplase within a 3-hour window after acute ischemic stroke..   Mette Kjølby Stroke 2007;38:85-89, 2007 .

Mini-MTV i sygehusvæsenet – et nyt koncept for beslutningsstøtte?.   Mette Kjølby Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 2006;6:221-224., 2006 .

Ny sundhedsøkonomisk evaluering anvender bedste evidens.   Mette Kjølby Dagens Medicin 2006. Nr 32/06., 2006 .

Health Technology Assessment of The Interactive Hospital (iHospital) - SUMMARY..   Mette Kjølby Lotte Groth Jensen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009 .

Organisational barriers to thrombolysis treatment of acute ischaemic stroke.   Mette Kjølby Curr Med Res Opin. 2007 Nov;23(11):2833-9., 2007 .

Ansættelser og projekterfaring

2016 Vicedirektør Koncern Kvalitet

2015-2016 Afdelingschef Koncern Kvalitet

2013 Adjungeret lektor, Institut for Folkesundhed, Health, Aarhus Universitet

2011 Centerleder, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

2009-2011 Afdelingsleder, Afdeling for MTV, Institut for Folkesundhed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

2007-2011 Souschef, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland

2006-2011 Leder/kontorchef for sundhedstjenesteforskning og MTV, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland

2002-2012 Klinisk lektor, Institut for Folkesundhed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

2001 Beskikket censor for Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter, Københavns og Syddansk Universitet

1999-2006 Leder af Den Medicinske Teknologivurderingsenhed, Århus Universitetshospital

1999-2002 Ekstern lektor ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse og MPH-uddannelsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

1997-1999 Seniorforsker, daglig leder af sekretariatet, Den Medicinske Forskningsenhed, Ringkøbing Amt

1994-1996 Forskningsassistent, Afdeling for Tandsygdomslære, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

1992-1993 Forskningsophold på Immunologisk Laboratorium, Institut for Odontologi, Helsinki Universitet, Finland

1991-1994 Ph.d.-studerende, kandidatstipendiat, Afdeling for Tandsygdomslære, Århus Tandlægeskole

1989-1989 Forskningsmedarbejder; 6 måneders ophold ved KEMRI (Kenya Medical Research Institute) i DANIDA-støttet forsknings- og udviklingsprojekt

Uddannelsebaggrund

2004 Århus Amts Lederudviklingsforløb (1 år)

1996 Ph.d., Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

1991 Cand.odont., Århus Tandlægeskole