Finn Breinholt Larsen

Programleder og seniorforsker , Cand.mag. i samfundsfag og idéhistorie

+45 7841 4331 / +45 2273 0252

finlar@rm.dk

Kompetenceprofil

 • Sundhedsprofiler
 • Social ulighed i sundhed
 • Geografisk variation i forbruget af sundhedsydelser
 • Multisygdom
 • Spørgeskemadesign
 • Kvantitativ dataanalyse
 • Visualisering af kvantitativ information

Publikationer

Psykisk syges sundhed i Region Midtjylland..   Finn Breinholt Larsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012 , Side. 16 sider.

Hvordan har du det? 2010 - Sundhedsprofil for region og kommuner - Unge.   Stine Albæk Poulsen Pia Vedel Ankersen Finn Breinholt Larsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011 , Side. 313 sider.

Hvordan har du det? 2010. Sundhedsprofil for region og kommune - voksne..   Finn Breinholt Larsen Stine Albæk Poulsen Pia Vedel Ankersen Center for Folkesundhed, 2011 , Side. 369.

Hvordan har du det? - Sundhedsprofil for region og kommuner (revideret 2008).   Finn Breinholt Larsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 257.

Stress øger risiko for sygefravær hos raske erhvervsaktive.   Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed, 2008 , Side. 4 sider.

Fysisk sygdom hos psykisk syge. Hvordan har du det? - Online nr. 4.   Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed, 2008 , Side. 8 sider.

Praktiserende lægers rådgivning om ændring af sundhedsvaner.   Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed, 2007 , Side. 14 sider.

Kroniske patienter - Sociale forskelle i sundhedsvaner.   Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed, 2007 , Side. 12 sider.

Stress og placering i jobhierarkiet. Hvordan har du det? - Online nr.1.   Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed, 2007 , Side. 20 sider.

Kost, motion og fedme. Hvordan har du det?.   Finn Breinholt Larsen Aarhus Amt, 2003 , Side. 60 sider.

Selvvurderet helbred og ulighed i sundhed. Hvordan har du det?.   Finn Breinholt Larsen Aarhus Amt, 2003 , Side. 74 sider.

Rygevaner og rygeophør. Hvordan har du det?.   Finn Breinholt Larsen Aarhus Amt, 2002 , Side. 38 sider.

Hvordan har du det? 2013 - Sundhedsprofil for regioner og kommuner.   Finn Breinholt Larsen Karina Friis Mathias Kamp Lasgaard Marie Hauge Pedersen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 .

Fremme af mental sundhed.   Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, 2011 , Side. 32.

Energy drink consumption and the relation to socio-demographic factors and health behaviour among young adults in Denmark. A population-based study.   Mathias Kamp Lasgaard Karina Friis Finn Breinholt Larsen European Journal of Public Health, 2014 , Side. 5.

The Danish National Health Survey 2010. Study design and respondent characteristics..   Finn Breinholt Larsen Scand J Public Health, 2012 .

Socially differentiated cardiac rehabilitation: can we improve referral, attendance and adherence among patients with first myocardial infarction?.   Lucette Kirsten Meillier Finn Breinholt Larsen Scand J Public Health, 2012 .

Validation of the 12 Item Short form Health Survey in a Sample from Region Central Jutland..   Louise Næser Lindequist Finn Breinholt Larsen Soc Indic Res, 2003 .

Use of selective serotonin reuptake inhibitors and lifestyle among women of childbearing age: a Danish cross-sectional survey..   Finn Breinholt Larsen BMJ Open 2013, 2013 .

Lifestyle Profile Among Statin Users.   Finn Breinholt Larsen Epidemiology, 2013 .

The effect of multiple reminders on response patterns in a Danish health survey.   Finn Breinholt Larsen The European Journal of Public Health, 2014 .

The development in body mass index, overweight and obesity in three regions in Denmark.   Finn Breinholt Larsen The European Journal of Public Health, 2014 .

Hvordan har du det? 2013 - Udviklingen for 2006-2010-2013.   Mathias Kamp Lasgaard Marie Hauge Pedersen Karina Friis Finn Breinholt Larsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2015 .

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 1 - Geografiske forskelle i borgernes sygehusforbrug i Region Midtjylland.   Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016 , Side. 55.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 2 - Variation i behandlingsintensitet i slutningen af livet.   Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016 , Side. 48.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 4 - Læring fra det engelske sundhedsvæsens arbejde med NHS Atlas of Variation in Healthcare.   Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016 , Side. 13.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 5 - Variation i sygehusforbruget opgjort i forhold til almen praksis.   Finn Breinholt Larsen Marie Hauge Pedersen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016 , Side. 54.

Lifestyle factors among proton pump inhibitor users and nonusers: a cross-sectional study in a population-based setting.   Finn Breinholt Larsen Clinical Epidemiology, 2013 .

A National Population Study of the Co-Occurrence of Multiple Long-Term Conditions in People With Multimorbidity, Denmark, 2013.   Finn Breinholt Larsen Mathias Kamp Lasgaard Karina Friis Marie Hauge Pedersen Preventing Chronic Disease, 2016 .

The construct validity of the Perceived Stress Scale.   Mathias Kamp Lasgaard Finn Breinholt Larsen Journal of Psychosomatic Research, 2016 .

The Association Between Perceived Stress and Mortality Among People With Multimorbidity.   Finn Breinholt Larsen American Journal of Epidemiology, 2016 .

Physical Violence at Work Predicts Health-Related Absence From the Labor Market: A 10-Year Population-Based Follow-Up Study.   Karina Friis Finn Breinholt Larsen Mathias Kamp Lasgaard American Psychological Association, 2017 .

A Latent Class Analysis of Multimorbidity and the Relationship to Socio-Demographic Factors and Health-Related Quality of Life. A National Population-Based Study of 162,283 Danish Adults..   Mathias Kamp Lasgaard Finn Breinholt Larsen Marie Hauge Pedersen Karina Friis PLOS ONE, 2017 .

Expanded cardiac rehabilitation in socially vulnerable patients with myocardial infarction: A 10-year follow-up study focusing on mortality and non-fatal events.   Kathrine Hald Claus Vinther Nielsen Lucette Kirsten Meillier Finn Breinholt Larsen BMJ Open, 2018 .

Ansættelser og projekterfaring

2011-2015 Seniorforsker, programleder med ansvar for Region Midtjyllands sundhedsprofiler

2010-2014 Forelæser i befolkningssundhed og demografi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet.

2007-2012 Formand for Det faglige rådgivende udvalg om risiko ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet, Forebyggelsesfonden.

2000-2001 Ekstern lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

1997-2011 Sundhedskonsulent i Århus Amt/Region Midtjylland.

 • Sekretariatsbetjening af Forebyggelsesrådet
 • Forsøgs- og udviklingsarbejde inden for sundhedsfremme og forebyggelse.
 • Planlægning og gennemførelse af sundhedsprofiler.
 • Udarbejdelse og implementering af strategier for sundhedsfremme og forebyggelse.

1993-1997 Adjunkt ved Center for Nordatlantiske Studier, Århus Universitet.

 • Forskningsområde: Grønlandske retsforhold.

1992-1993 Forskningsrådsstipendiat ved Institut for Proces- og Kriminalret, Århus Universitet.

 • Forskningsområde: Grønlandske retsforhold.

1983-1992 Forskningsmedarbejder/lektor ved Institut for Administration, Grønlands Universitet.

 • Forskningsområde: Grønlandske samfundsforhold.

1982-1983 Videnskabelig medarbejder ved Institut for Statskundskab, Århus Universitet.

 • Forskningsområde: Offentlig styring af olie- og gasaktiviteter i Grønland.

Uddannelsebaggrund

0 Cand.mag. i samfundsfag og idéhistorie

Kurser, konferencer m.m.

2013-2014 Uddannelse i programledelse og faglig ledelse.

1982-2015 En række konferencer i tilknytning til projekter og fagområder.