Lucette Kirsten Meillier

Programleder og seniorforsker , cand.comm., ph.d.

+45 4023 5850

lucmei@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/persons/lucette-kirsten-meillier(e2cdb596-05f6-42fd-ae6c-42d1547584f9).html

Præsentation

Arbejder i feltet mellem praksis og forskning. Har gennem 25 år forestået flere udviklingsopgaver indenfor sundhedsfremme, forebyggelse og socialt differentieret hjerterehabilitering. De seneste år med fokus på arbejdet med øget lighed i sundhed for mennesker med psykisk sygdom eller multisygdom. Ledelse og styring af puljefinancierede projekter med mange samarbejdspartnere. Erfaring med undervisning om sundhedsfremme og forebyggelse på universitetsniveau.

Kompetenceprofil

  • Tilrettelæggelse af komplekse interventioner, Interventionsforskning, Målgruppeanalyser, Programledelse.

Publikationer

I gang igen efter blodprop i hjertet - Socialt differentieret hjerterehabilitering.   Lucette Kirsten Meillier Center for Folkesundhed, 2007 , Side. 124.

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte - Det tværfaglige samarbejde.   Pia Løvschal-Nielsen Lucette Kirsten Meillier Stina Lou Fleron Bjarne Rose Hjortbak Center for Folkesundhed, 2008 , Side. 62 sider.

Livsstilscafe metodebog - Principper for tilrettelæggelse af gruppeforløb.   Lucette Kirsten Meillier CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 133.

Livsstilscafe - materialesamling. Gruppeforløb om ændringer af livsstil for mennesker med multisygdom eller længerevarende psykisk sygdom..   Lucette Kirsten Meillier CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 233.

Socially differentiated cardiac rehabilitation: can we improve referral, attendance and adherence among patients with first myocardial infarction?.   Lucette Kirsten Meillier Finn Breinholt Larsen Scand J Public Health, 2012 .

Extended cardiac rehabilitation for socially vulnerable patients improves attendance and outcome..   Lucette Kirsten Meillier Dan Med Bull, 2013 .

Komplekse liv: Patientinddragelse som vej til et bedre hverdagsliv for multisyge?.   Lisbeth Ørtenblad Lucette Kirsten Meillier Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, Nr. 22, 83-101, 2015 .

Depression and maintenance of smoking cessation after myocardial infarction with focus on education.   Lucette Kirsten Meillier Clinical Nursing Studies 2016, 2016 .

Multi-morbidity: A patient perspective on navigating the health care system and everyday life.   Lucette Kirsten Meillier Lisbeth Ørtenblad Chronic Illness, 2017 .

Expanded cardiac rehabilitation in socially vulnerable patients with myocardial infarction: A 10-year follow-up study focusing on mortality and non-fatal events.   Kathrine Hald Claus Vinther Nielsen Lucette Kirsten Meillier Finn Breinholt Larsen BMJ Open, 2018 .

Ansættelser og projekterfaring

2000-2014 Ekstern lektor i sundhedsfremme og kommunikation ved Folkesundhedsvidenskab og Den Sundhedsvidenskabelige Kandidatuddannelse, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet/Institut for Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet.

2000-2006 Projektkoordinator ved Sundhedsfremmeenheden, Afdeling for Folkesundhed. Århus Amt, som fortsatte ved strukturreformen. Projekter: Udvikling, implementering og forskning i socialt differentieret hjerterehabilitering.

1998-2000 Lektorvikar i medievidenskab ved Institut for Informations- og Medievidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet.

1997-1998 Ekstern lektor i sundhedsfremme og kommunikation ved Master of Public Health, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Projekter: Implementering af sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladser.

1993-1997 Forskningsstipendiat/forskningsadjunkt (1994-1997) ved Institut for Epidemiologi og Socialmedicin, Aarhus Universitet. Projekt: Forebyggelse af hjertesygdom på danske arbejdspladser. Formidlingsstrategi overfor målgruppen mænd.

1992-1992 Ophold ved Department of Health Education, University of Limburg, Maastricht, Holland.

1988-1992 Ansættelse som forskningsstipendiat ved Socialmedicinsk Institut, Aarhus Universitet. Ansættelsen vedrørte målgruppeanalyse af mænd m.h.t. forebyggelse af hjertesygdom.

1986-1988 Konsulent ved Komiteen for Sundhedsoplysning.

Uddannelsebaggrund

1994 Phd i sundhedskommunikation fra Institut for kommunikationsforskning, uddannelsesforskning og videnskabsteori, Roskilde Universitetscenter.

1986 Cand.comm. med biologi fra Roskilde Universitetscenter.

Kurser, konferencer m.m.

2013-2014 Uddannelse i programledelse og faglig ledelse.

1990-2014 En række konferencer i tilknytning til projekter og fagområder.

Undervisning og anden særlig erfaring

2012-2014 Sundhedsfremme og forebyggelse ved Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet

2000-2007 Sunhedskommunikation. Kandidatuddannelsen i Informatoinsvidenskab- og Medievidenskab, Aarhus Universitet.

1998-2000 Receptionsanalyse, Tilrettellæggelse af skriftlig formidling og Sundhedskommunikation ved Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet

1994-2012 Sundhedsfremme og forebyggelse ved MPH-uddannelsen og suppleringsuddannelsen for sundhedsfaglige uddannelse, Aarhus Universitet.

1993-2014 Lang række oplæg og foredrag for sundhedsfaglige personalegrupper om projekter og ved konferencer.

1989-1993 Medicinsk Sociologi ved Lægeuddannelsen, Aarhus Universitet.