Pia Vedel Ankersen

Forsker , Cand.phil., ph.d.

+45 7841 4366 / +45 2498 4928

piaank@rm.dk

Præsentation

Omfattende projekterfaring med planlægning, gennemførelse og afrapportering af forsknings-, evaluerings- og udredningsarbejde på det psykiatriske område og indenfor ungdomsforskning. På det psykiatriske område bl.a. evaluering af Døgndækkende Hjemmebehandling ved Psykiatriens Hus i Silkeborg; Netværksfamilietilbuddet - et evidensbaseret støttetilbud til svært psykisk syge. Indenfor ungdomsforskning gennem Hvordan har du det? undersøgelsen. Udvikling og gennemførelse af anvendelsesorienterede forskning i forbindelse med projekter. Omfattende undervisningserfaring fra undervisning ved Folkesundhedsvidenskab, Statskundskab grønlandsuniversitet mv.

Kompetenceprofil

  • Projektledelse af dokumentations- og evalueringsarbejde på det psykiatriske område
  • Udvikling og -implementering af anvendelsesorienteret forskning
  • Konceptudvikling, dataindsamling og formidling

Ansættelser og projekterfaring

2009 Forsker, CFK -Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Regionmidtjylland

  • Projektleder på MTV af Døgndækkende hjemmebehandling ved Psykiatriens hus i Silkeborg
  • Projektleder på Hvordan har du det? 2010. Sundhedsprofil for region og kommuner - unge

2010 Post doc., Institut for Folkesundhedsvideskab, Aarhus Universitet

2007-2009 Lektor, Institut for Administration, Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet)

  • Institutleder 2008

2005-2006 Forskningsassistent, Institut for Statskundskab

2005-2004 Amanuensis, Institut for Statskundskab

2000-2004 Ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab

Uddannelsebaggrund

2006 Ph.d. i statskundskab, Aarhus universitet

1999 Cand.Phil. i samfundsfag, Institut for Statskundskab

Kurser, konferencer m.m.

2013 Kunnskapsbaseret praksis og helsetjeneste, Kunnskapssenteret på Holmsbru

2013 Inddragelse af pårørende, oplæg ved Videnscenter for brugerinddragelse temaeftermiddag: Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser

2011 The 10th Nordic Public Health Conference Turku, Finland

2009 Psykologi tilvalg, Psykologisk Institut, Aalborg Universitet

2008 ESA - Youth & Politics Conference

2003 26th International Society of Political Psychology Conference (ISPP

2002-2002 Universitetspædagogik, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2002-2002 Lineær algebra, Matematisk institut, Aarhus Universitet

2001-2001 Undervisningsplanlægning, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2000-2001 Political Socialization and Cognition, Department of Education, University of Florida

2000-2000 Skriftlig formidling og videnskabelig redelighed, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2000-2000 Research Design and the use of Experiments in Political science, Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, Universitet i Bergen

Undervisning og anden særlig erfaring

2014-2014 Brug og misbrug af præstationsmålinger i sundhedsvæsnet, Institut for Folkesundhedsvidenskab

2010-2014 Introduktion til Folkesundhedsvidenskab, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet

2008 Grønland mellem afhængighed og selvstændighed (seminarundervisning), Institut for Adminstration, Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet)

2008 Videregående politologi 2. Institut for Adminstration, Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet)

2008 Videregående politologi 1. Institut for Adminstration, Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet)

2008-2008 Adfærdsøkonomi (seminarundervisning), Institut for Adminstration, Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet)

2007-2008 Metodeundervisning. Institut for Adminstration, Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet)

2007 Organisation. Institut for Adminstration, Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet)

2004 Metodeundervisning, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2002 Værdier, medier og politisk socialisering. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2002 Holdninger, værdier og politisk socialisering. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet