Kompetenceprofil

  • Sundhedsprofiler
  • Spørgeskemaundersøgelser
  • Kvantitativ analyse

Publikationer

Hvordan har du det? 2013 - Sundhedsprofil for regioner og kommuner.   Finn Breinholt Larsen Karina Friis Mathias Kamp Lasgaard Marie Hauge Pedersen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 .

Energy drink consumption and the relation to socio-demographic factors and health behaviour among young adults in Denmark. A population-based study.   Mathias Kamp Lasgaard Karina Friis Finn Breinholt Larsen European Journal of Public Health, 2014 , Side. 5.

National indicators of health literacy: ability to understand health information and to engage actively with healthcare providers - a population-based survey among Danish adults.   Karina Friis BMC Public Health. 2014; 14: 1095, 2014 .

Ensomhed blandt voksne.   Mathias Kamp Lasgaard Karina Friis CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2015 , Side. 12 sider.

Sundhedskompetencer blandt kronisk syge.   Karina Friis CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 , Side. 22.

Hvordan har du det? 2013 - Udviklingen for 2006-2010-2013.   Mathias Kamp Lasgaard Marie Hauge Pedersen Karina Friis Finn Breinholt Larsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2015 .

Ensomhed i befolkningen - forekomst og metodiske overvejelser.   Mathias Kamp Lasgaard Karina Friis CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2015 , Side. 28.

A National Population Study of the Co-Occurrence of Multiple Long-Term Conditions in People With Multimorbidity, Denmark, 2013.   Finn Breinholt Larsen Mathias Kamp Lasgaard Karina Friis Marie Hauge Pedersen Preventing Chronic Disease, 2016 .

Gaps in understanding health and engagement with healthcare providers across common long-term conditions - a population survey of health literacy in 29.473 Danish citizens.   Karina Friis Mathias Kamp Lasgaard BMJ Open, 2016 .

The Relationship between Health Literacy and Health Behaviour in People with Diabetes: A Danish Population-Based Study.   Karina Friis Hindawi Publishing Corporation - Journal of Diabetes Research, 2016 , Side. 7.

Health Literacy Mediates the Relationship Between Educational Attainment and Health Behavior: A Danish Population-Based Study.   Karina Friis Mathias Kamp Lasgaard Journal of Health Communication, 2016 , Side. 7.

Health literacy is associated with health behavior and self-reported health: A large population-based study in individuals with cardiovascular disease.   Karina Friis European Journal of Preventive Cardiology, 2017 .

Physical Violence at Work Predicts Health-Related Absence From the Labor Market: A 10-Year Population-Based Follow-Up Study.   Karina Friis Finn Breinholt Larsen Mathias Kamp Lasgaard American Psychological Association, 2017 .

Young people's attitudes towards illicit drugs: A population-based study.   Karina Friis Mathias Kamp Lasgaard Scandinavian Journal of Public Health, 2017 .

A Latent Class Analysis of Multimorbidity and the Relationship to Socio-Demographic Factors and Health-Related Quality of Life. A National Population-Based Study of 162,283 Danish Adults..   Mathias Kamp Lasgaard Finn Breinholt Larsen Marie Hauge Pedersen Karina Friis PLOS ONE, 2017 .

Ansættelser og projekterfaring

2013 Forsker ved CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

  • Region Midtjyllands befolkningsundersøgelse. "Hvordan har du det?"

2009-2013 Sundhedskonsulent i Sundhed - Plan og Kvalitet, Region Nordjylland

  • Region Nordjyllands befolkningsundersøgelse. "Hvordan har du det?"

2006-2008 PhD stipendiat ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

2004-2006 Forskningsmedarbejder hos Statens Institut for Folkesundhed

Uddannelsebaggrund

2013 PhD, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

2006 Sociolog, Aalborg Universitet