Louise Næser Lindequist

Datamanager , Medicin med industriel specialisering (cand.scient.med.)

+45 5162 5657

lonach@rm.dk

Præsentation

I min stilling som datamanager, har jeg mange forskelligartede arbejdsopgaver. En af mine primære arbejdsområder er understøtning af Monitorerings- og forskningsprojekter via en webbaseret platform, som jeg også er med til at udvikle. For at kunne udvikle en stabil og funktionsdygtig platform, der lever op til brugernes behov, har jeg et tæt samarbejde med dem: Kommunale medarbejdere, som bruger vores indtastningsflade MoEva til indtastning af data fra kommunale borgeruddannelsesforløb eller som bruger HjerteKomMidt-databasen til indsamling af data for hjertepatienter; Overlæger, Ph.D.-studerende og sygeplejersker, der bruger vores system til indsamling af data fra kliniske lægemiddelforsøg; Andre udviklere, der arbejder med vores servere og certifikater. Jeg arbejder både med databaser i form af SQL-programmering og med brugerfladen bl.a. JavaScript, JQuery og klassisk ASP. Derudover udfører jeg datamanagement på de indsamlede data, så forskeren får brugbare data til analyser. Da en del af vores data er personhenførbare, er jeg desuden opdateret på juridiske retningslinjer både i form af GCP-procedurer og EU persondataforordningen. Jeg er uddannet i medicin med industriel specialisering, som kort fortalt består af en lægefaglig bachelor , som har givet mig stor viden om anatomi, fysiologi og patofysiologi. samt kandidatuddannelsen "medical market access", hvor jeg yderligere har specialiseret mig i biostatistik, sundhedsøkonomi og folkesundhed. Efter min uddannelse tog jeg en projektlederuddannelse PRINCE2 Foundation for at styrke mine evner inden for projektledelse. Herefter var jeg gennem 7 måneder ansat i en løntilskudsstilling ved Kvalitetskontoret i Region Nordjylland, hvor jeg var med til at lave statistiske analyser til rapporten "Social Ulighed i Sundhed" som udkom i 2012. Mine kollegaer siger om mig, at jeg er systematisk, struktureret, konstruktiv og har en positiv energi i opgaveløsningen.

Kompetenceprofil

  • Check out my LinkedIn profile: https://www.linkedin.com/profile/public-profile-settings?trk=prof-edit-edit-public_profile

Ansættelser og projekterfaring

2013 Datamanager, Region Midtjylland

2012-2012 Academic Employee - Region Nordjylland

Uddannelsebaggrund

2011 Cand.scient.med. - Aalborg Universitet

2009 Bach.scient.med - Aalborg Universitet

2005 HTX - EUC Nord Fredeirkshavn

Kurser, konferencer m.m.

2015-2015 Grundlæggende jQuery

2015-2015 Grundlæggende JavaScript

2013-2013 SQL Basic Course

2013-2013 SQL Advanced Course

2013-2013 STATA - A workflow approach