Gitte Valentin

Forskningsassistent

+45 7841 4358

givale@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/gitte.valentin@au.dk

Præsentation

Jeg har en kandidatgrad i sundhedsvidenskab (cand.scient.san) og en bachelelorgrad i fysioterapi. I mit arbejde hos DEFACTUM varetager jeg primært udarbejdelse af Medicinske Teknologivurderinger og systematiske litteraturgennemgange baseret på GRADE-tilgangen. Derudover har jeg erfaring som vejleder og underviser for kandidatstuderende på AU. Jeg har publiceret flere artikler i internationale forskningstidsskrifter og har erfaring med at præsentere egen forskning på internationale konferencer. Aktuelt er jeg i gang med at skrive ph.d.-protokol, som omhandler social ulighed i osteoporose og frakturer. Ph.d.-projektet er et klinisk epidemiologisk studie, som vil være baseret på data fra den nationale befolkningsundersøgelse "Hvordan har du det?" koblet med data fra bl.a. landspatientregisteret. Tidligere har jeg arbejdet som praktiserende fysioterapeut på en klinik, hvor jeg hovedsageligt har varetaget undersøgelse og behandling af patienter med muskuloskeletale lidelser og som fysioterapeut på Aarhus Universitetshospital, hvor jeg bl.a. har undervist patienter med type 2 diabetes og patienter med osteoporose i fysisk aktivitet og træning.