Præsentation

Jeg har en kandidatgrad i sundhedsvidenskab (cand.scient.san) og en bachelelorgrad i fysioterapi. I mit arbejde hos DEFACTUM varetager jeg primært udarbejdelse af Medicinske Teknologivurderinger og systematiske litteraturgennemgange baseret på GRADE-tilgangen. Derudover har jeg erfaring som vejleder og underviser for kandidatstuderende på AU. Jeg har publiceret flere artikler i internationale forskningstidsskrifter og har erfaring med at præsentere egen forskning på internationale konferencer. Aktuelt er jeg i gang med at skrive ph.d.-protokol, som omhandler social ulighed i osteoporose og frakturer. Ph.d.-projektet er et klinisk epidemiologisk studie, som vil være baseret på data fra den nationale befolkningsundersøgelse "Hvordan har du det?" koblet med data fra bl.a. landspatientregisteret. Tidligere har jeg arbejdet som praktiserende fysioterapeut på en klinik, hvor jeg hovedsageligt har varetaget undersøgelse og behandling af patienter med muskuloskeletale lidelser og som fysioterapeut på Aarhus Universitetshospital, hvor jeg bl.a. har undervist patienter med type 2 diabetes og patienter med osteoporose i fysisk aktivitet og træning.

Publikationer

Evaluering af Teletolkeprojektet - Implementering af et telemedicinsk redskab på danske hospitaler.   Gitte Valentin Stina Lou Fleron CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 .

Hand-held dynamometry fixated with a tripod is reliable for assessment of back extensor strength in women with osteoporosis..   Gitte Valentin Thomas Maribo Osteoporos Int. 2014 Aug;25(8):2143-9. , 2014 .

Wearing an active spinal orthosis improves back extensor strength in women with osteoporotic vertebral fractures..   Gitte Valentin Thomas Maribo Prosthet Orthot Int. 2013;38(3):232-238., 2013 .

Håndholdt dynamometer er reliabelt til måling af muskelstyrke i rygekstensorerne hos kvinder med osteoporose.   Gitte Valentin Danske Fysioterapeuter, 2014 .

Prognostic factors for disability and sick leave in patients with subacute non-malignant pain: a systematic review of cohort studies.   Gitte Valentin Lisbeth Ørtenblad Ulla Væggemose BMJ Open, 2016 .

Medicinsk teknologivurdering af respiratorbehandling i eget hjem.   Claus Løvschall Kathrine Carstensen Gitte Valentin Marie Konge Villemoes Margarete Pfau Camilla Palmhøj Nielsen DEFACTUM, 2017 .

Monitorering af hjertesvigt.   Morten D. Terkildsen Gitte Valentin 2017 .