Mia Fredens

Forskningsassistent , cand.scient.soc

+45 7841 4344 / 25375427

miafre@rm.dk

Præsentation

Mia har med sine rødder i organisationssociologien indgående kendskab til arbejdet med organisationsbeskrivelser, fagprofessioner og analyser af organisatoriske forandringsprocesser samt aktørers handlinger i disse processer. På psykiatriområdet beskæftiget med organisatoriske analyser af fusionsprocessen mellem de somatiske og psykiatriske akutmodtagelser ved Randers Universitetshospital. Hun har desuden et dybdegående kendskab til forskning på sundhedsområdet fra forskningsprojektet FLO (Fremtidig Ledelse og Organisation), som følger implementeringen af en radikal reorganiseringsproces af Region Nordjyllands sygehuse. Med sin baggrund som sociolog har Mia erfaring med multiple kilder til datagenerering og analyse herunder særligt evalueringsteori og casestudiedesign.

Kompetenceprofil

  • Organisationssociolog med teoretisk samt praktisk viden indenfor organisationsteorien herunder: forandringsteori, organisationskultur og professionssociologi.
  • Evalueringsarbejde, multiple dataindsamlingskilder, analyse og formidling.

Ansættelser og projekterfaring

2015 Forskningsassistent, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MTV & Sundhedstjenesteforskning

2013-2014 Forskningsassistent ved Janne Seemann, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

2014-2014 Ekstern konsulent hos Institut for Læring & Filosofi, Aalborg Universitet

2010-2011 Praktikant og efterfølgende studentermedhjælp, Evaluerings & Innovationsafdeling, Konsulenthuset Cubion.

Uddannelsebaggrund

2013 Cand.scient.soc, Aalborg Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2015 HTAi konference, Oslo

2010-2010 SurveyXact-kursus, Rambøll.

Undervisning og anden særlig erfaring

2017 Underviser på holdtimer ved kandidatuddanelsen på folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet

2015-2016 Vejleder ved den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Aarhus Universitet

2015 Underviser ved den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Aarhus Universitet