Nina Konstantin Nissen

Forsker , Forsker, cand.scient.soc., ph.d.

+45 7841 4346

niniss@rm.dk

Præsentation

Jeg er sociolog med specialisering i sundhed og sygdom samt de relaterede områder krop og mad. Jeg har især beskæftiget sig med patient- og pårørendeperspektiver, herunder oplevelser af mødet med sundhedsvæsenet såvel som håndtering af sundhed og sygdom i hverdagslivet. Jeg er specialiseret i kvalitativ metode og analyse, men kan også arbejde kvantitativt. Jeg har erfaring med udarbejdelse af større empiriske undersøgelser, systematiske litteraturreviews og medicinske teknologivurderinger.

Ansættelser og projekterfaring

2015 Forsker. DEFACTUM, Region Midtjyllland

2008-2015 PhD-studerende og videnskabelig assistent. Den Fødevaresociologiske Forskningsgruppe ved Institut for Human Ernæring og Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

2005-2008 Videnskabelig assistent. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Univeristet

Uddannelsebaggrund

2015 Ph.d., Københavns universitet

2005 Cand.scient.soc., Københavns universitet

2002 Bach.scient.soc., Aalborg universitet

Kurser, konferencer m.m.

0 Sociology of food and agriculture: Qualitative and quantitative design, Københavns Universitet

0 Socio-cultural perspectives on food, body and health in Nordic network: FoBoNet, SIFO og Oslo Universitet

0 Eating, bodies and places, Københavns Universitet

0 From multi-sited fieldwork to analysis, Københavns Universitet

0 Exploring activity theory and their metholodical and translational potentials in research, Syddansk Universitet

0 Case-based theory building - Nvivo, Copenhagen Business School

0 Sundhedspædagogik og samtidsdiagnose, Aarhus Universitet

0 Autoetnografi, Roskilde Universitet og Københavns Universitet

Undervisning og anden særlig erfaring

2015-2017 Underviser på ”Introduktion til folkesundhed”, Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet

2009-2012 Underviser og kursuskoordinator på kurserne ”Sundhed & Livskvalitet” og ”Folkesundhed & Ernæring”, Institut for Human Ernæring og Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet