Gry Trust Mertz

Brugerkonsulent , Korrespondent i engelsk og spansk

+45 7841 4078

grymer@rm.dk

Præsentation

Jeg har 14 års erfaring med rådgivning og vejledning af, samt omsorg for, psykisk syge, socialt udsatte og misbrugere fra såvel frivilligt som lønnet arbejde, dels som ansat i Gallo Kriserådgivning, Frivilligcenter Aarhus og Folkeinformation i Aarhus Kommune, dels som frivillig admin på www.sindnet.dk og fundraiser, bisidder og underviser hos Home-Start Familiekontakt Aarhus. Derudover har jeg undervist personale i psykiatrien i Region Midtjylland ad to omgange, først fra 2004-2007 i den daværende Uddannelsesafdeling ved Aarhus Universitetshospital Risskov, og siden fra 2014 i Center for Kompetenceudvikling. Jeg har deltaget i psykiatripolitisk arbejde i SIND Aarhus som bestyrelsesmedlem, og sad i den egenskab i Det Psykiatriske Patientklagenævn, fungerede som pressekoordinator og deltog i flere arbejdsgrupper omkring sammenhæng i indsatserne. Derudover har jeg i Sindnet.dk været med til at planlægge og afholde flere demonstrationer og debatoplæg. Jeg brænder især for det tværsektorielle samarbejde og oplever overgangen fra indlagt til udskrivelse som en særlig sårbar fase, hvor der er plads til forbedring. Mit mantra er, at personale, patienter og pårørende alle ønsker det samme, nemlig at patienten skal have det bedre ved udskrivelsen end ved indlæggelsen, og jeg lægger derfor stor vægt på en respektfuld dialog og et godt samarbejde mellem disse grupper.

Kompetenceprofil

 • Rådgivning og vejledning
 • Rekruttering af frivillige
 • Ledelse af frivillige
 • Event planning
 • Sociale online netværk - moderator og administrator
 • Networking
 • Formidling/oplæg
 • Bisidder
 • Undervisning
 • Mødeledelse
 • NGO'er - frivilligt socialt arbejde
 • Fundraising
 • Sociale medier
 • Spansk
 • Engelsk
 • Officepakken

Ansættelser og projekterfaring

2016 Defactum, Region Midtjylland

 • Peer Job
 • Projektudvikling, Psykiatri og Udsatte Voksne
 • Rekruttering af nuværende og tidligere psykiatribrugere til undersøgelse, Metodecentret
 • Den Ældre Medicinske Patient
 • Sikkert Patientflow på Akutområdet
 • Koncernledelsesseminar - Koncernledelsesudvikling
 • Workshop for udvikling af LUP Psykiatri
 • Effektevaluering af forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien
 • Patientinvolvering i Praksis - Erfaringer fra Aarhus Universitetshospital

2014 Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland

 • Undervisning af personale på sengeafdelinger i konflikthåndtering, modul I

2013-2013 Folkeinformation, Aarhus Kommune

 • Rådgivning og vejledning af primært tosprogede borgere i Aarhus V

2004-2007 Uddannelsesafdelingen, Aarhus Universitetshospital Risskov

 • Undervisning af personale, pårørende og patienter udfra et brugerperspektiv i emner som at leve med sin sygdom, forældreskab, arbejdsmarkedet, boligforhold, konflikthåndtering

2008-2012 Frivilligcenter Aarhus

 • Reception, lokalebooking, fundraising, formidling

2003-2008 Gallo Kriserådgivning

 • Fundraising, vagtplanlægning, rådgivning

1991-2001 Reception, tlf. omstilling, salg og kundeservice i div. private virksomheder

1985-1991 Ufaglært sygehjælper i ældreplejen, handicaphjælper privatansat

Uddannelsebaggrund

2016 Peerstøttemedarbejder

1991 Erhvervssproglig korrespondent i engelsk og spansk

Kurser, konferencer m.m.

2016-2016 Projekt Ligestillet Støtte - peerstøttemedarbejder

2014-2014 At møde sig selv før man møder andre – et kursus i god rådgivning

2014-2014 Home-Start Familiekontakt - 20 timers introkursus

2014-2014 Kunsten at forstå dig selv - og bruge dine livserfaringer til at skabe forandring

2013-2013 Magt og Afmagt i den medmenneskelige hjælperrolle

2009-2009 At drage omsorg for mennesker med dobbeltdiagnose

2009-2009 Bisidder I

2006-2006 Brush-Up i de Psykiatriske Diagnoser

2005-2005 Ny i Psykiatrien

Undervisning og anden særlig erfaring

2014 Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland

2014 Home-Start Familiekontakt Aarhus, frivillig fundraiser og underviser

2008 www.sindnet.dk, co-admin

2007-2007 Medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn som repræsentant for SIND

2004-2007 Uddannelsesafdelingen, Aarhus Universitetshospital Risskov