Louise Sofia Madsen

Konsulent , Cand.pæd. i Pædagogisk Antropologi

78414420 / 61688074

lmaden@rm.dk

Kompetenceprofil

  • Kvalitativ metode
  • Udarbejde forskningsprotokol
  • Udarbejde peer-reviewed artikler
  • Faglige oplæg
  • God refleksiv og analytisk sans

Ansættelser og projekterfaring

2016 Forskningsassistent ved DEFACTUM, Region Midtjylland

  • - Opfølgningsstudie: Tilbagevenden til arbejde efter endt kræftforløb.

Kurser, konferencer m.m.

2017 10th European Conference. Sustaining resilient and healthy communities”. Stokholm, Sverige,

2017 ”Uderehabilitering- Et fagligt IndSPARK”, RehabiliteringsforumDanmark, MarselisborgCentret og Handicapidrættens Videnscenter

2016 ”The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium. København

Undervisning og anden særlig erfaring

2017 Community-based Rehabilitering, Klinisk Social Medicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

2017 Medlem af metodologisk Interpretive Description JC netværk

2016 Medlem af kvalitativt JC netværk, Aarhus Universitet