Anne Sophie Boisen

Konsulent , cand.scient.san.publ

+45 2152 2394

ansboi@rm.dk

Præsentation

Stor erfaring med kvalitetsudvikling og forbedringsarbejde på forskellige niveauer i sundhedsvæsnet med fokus på patientoplevet og organisatorisk kvalitet. Herunder viden og kompetencer inden for brugerinddragelse, patientsikkerhed og tværsektorielt samarbejde. Erfaring med planlægning, validering, gennemførelse og formidling af undersøgelser og evalueringer på det somatiske område. Har desuden erfaring med sekretariatsbetjening i komplekse organisationer, herunder politiske og strategisk arbejde.

Kompetenceprofil

 • Kvalitetsudvikling og forbedringsarbejde i sundhedsvæsnet
 • Projekt- og procesledelse
 • Implementering og evaluering
 • Brugerinddragelse
 • Solide metodekundskaber – kvalitative såvel som kvantitative
 • Politisk og strategisk arbejde

Ansættelser og projekterfaring

2017 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Kvalitetsopfølgning og effektmåling af patientrapporterede oplysninger (PRO)
 • Regionalt forbedringsfællesskab om patientansvarlig læge
 • Projektledelse: Evaluering af den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) i Videreuddannelsesregion Nord
 • Evaluering af "Patientansvarlig læge"-pilotprojekt i Region Midtjylland

2016-2017 Kvalitetskonsulent, Herlev og Gentofte Hospital, Region Hovedstaden

 • Projektledelse
 • Patientinddragelse
 • Sekretariatsbetjening
 • Metode- og proceskonsulent
 • Hospitalskoordinator for Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser
 • Hospitalskoordinator for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

2015-2016 Sundhedsfaglig konsulent, Kræftens Bekæmpelse

 • Projektledelse
 • Politisk og strategisk arbejde
 • Dataindsamling og -analyse
 • Ledelsesbetjening

2014-2015 Forskningsassistent, Den Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstaden

 • Procesevaluering
 • Dataindsamling og -analyse

2012-2015 Studentermedhjælper, Kræftens Bekæmpelse

 • Projektarbejde
 • Patientinddragelse
 • Datamonitorering
 • Ledelsesbetjening

Uddannelsebaggrund

2015 Cand.scient.san.publ, Københavns Universitet

2013 Postgraduate Programme in European Studies (semester), Freie Universität Berlin

2012 Ba.scient.san.publ, Københavns Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2017 Forbedringsvejlederuddannelsen, DEFACTUM og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Region Midtjylland

2016 Webredaktøruddannelsen, Sharepoint