Henriette Qvist

Udviklings og konsulentchef , cand.scient.pol.

+45 7841 4040 / +45 2341 1223

henqvs@rm.dk

Præsentation

Omfattende erfaring med ledelse af kvalitetsprojekter på det sociale område, herunder i socialpykiatrien, i såvel regioner som kommuner og med sigte på både børn, unge og voksne. Indgående viden om politisk styrede organisationer. Indgående viden om det specialiserede sociale område, herunder med projektudvikling i forhold til optimal ressourceudnyttelse på det kommunale sociale område. Omfattende viden om modeludvikling som ledelsesansvarlig for udvikling af De Sociale Indikatorprogrammer (SIP) og kvalitetsmodellen på det sociale område. Ledelse af Center for Innovation og Meodeudvikling på det socialeområde (Metodecentret). Indgående erfaring med lovgivningsprocessen og pressehåndtering.

Kompetenceprofil

 • Ledelse af kvalitetsudviklingsprojekter på det sociale område (børn, unge og voksne)
 • Innovation og metodeudvikling på det specialiserede sociale område
 • Organisatoriske processer, politiske systemer og organisationer
 • Kvalitetsudviklingsprocesser på det kommunale og regionale socialområde

Ansættelser og projekterfaring

2011 Udviklings- og konsulentchef, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Ledelses- og udviklingsansvar for DEFACTUMs kvalitetsudviklingsopgaver på det sociale område
 • Ledelses- og udviklingsansvarlig for DEFACTUMs konsulentopgaver
 • Ansvarshavende kontorchef for Center for Innovation og Metodeudvikling (Metodecentret)

2008-2011 Kontorchef, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Ledelsesansvar for Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, De Sociale Indikatorprogrammer (SIP) samt bruger- og pårørendeundersøgelser
 • Etablering og ledelse af Center for Innovation og Metodeudvikling (Metodecentret)

2007-2008 Sekretariatsleder, Center for Kvalitetsudvikling

 • Personaleledelse, ansvarlig for HR-området

2004-2007 Chef for ministersekretariatet, Socialministeriet

 • Personaleledelse, rådgivning og betjening af socialministeren, herunder pressehåndtering og lovgivningsprocessen

2001-2004 Ministersekretær, Økonomi- og Erhvervsministeriet

 • Rådgivning og betjening af økonomi- og erhvervsministeren

2001-2001 Ministersekretær, By- og Boligministeriet

 • Rådgivning og betjening af by- og boligministeren

1998-2001 Fuldmægtig, By- og Boligministeriet

 • Sagsbehandling, lovgivningsudarbejdelse og behandling af projektansøgninger hovedsageligt vedrørende det sociale boligbyggeri

Uddannelsebaggrund

1998 Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

1997 Ulandslære, tværfagligt studie, Århus Universitet

1997 European Politics, Leicester University, England

1991 Etnografi, Århus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2016 IHI-konference, Gôteborg

2014 ISQua-konference, Edinburgh, oplæg om brugerinddragelse i Danmark

2011 European Social Network Conference, Warszawa

2010 ISQua-konference, Paris, poster presentation om SIP

2010 European Social Network Conference, Barcelona, præsentation af de sociale indikatorprogrammer (SIP)

2009 ISQua-konference, Dublin, oplæg om Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

2008 ISQua-konference, København

1998-2001 Forhandlingsteknik, projektledelse, pressehåndtering, lovteknik

1996-1997 Cambridge Certificate of Proficiency in English

Undervisning og anden særlig erfaring

2011 Kvalitetsudvikling på det sociale område, modul på master-udd., Syddansk Universitet