Berit Kjærside Nielsen

Programleder , Cand. psych., ph.d.

Beritnie@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/beritkn@clin.au.dk

Præsentation

Berit Kjærside Nielsen er programleder og forsker. Hun har Psykologisk kandidateksamen ved Psykologisk Institut, Århus Universitet samt Ph.d. grad i sundhedspsykologi ved psykologisk institut, Aarhus universitet. Hendes forskning omhandler bl.a. patientcentreret kommunikation, patientinvolvering, anvendelse af PRO-data og fælles beslutningstagning.