Jens Hansen

Cand.scient.pol.

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

http://dk.linkedin.com/in/cfkjenshansen

Præsentation

Har igennem flere år været projektleder på en række markante evaluerings- og metodeudviklingsprojekter på social- og psykiatriområdet. Har særlig ekspertise i tilbudsskrivning og design af komplekse evalueringer målrettet socialt udsatte grupper. Er faglig leder for enheden Udsatte Voksne og har et stort netværk inden for forvaltninger, organisationer og tilbud på social- og psykiatriområdet.

Kompetenceprofil

 • Omfattende erfaring som projektleder på landsdækkende evaluerings- og udviklingsopgaver
 • Faglig ledelse med ansvar for forretnings- og strategiudvikling
 • Stor sektorviden indenfor social,- psykiatri og sundhedsområdet

Publikationer

Audit af ungdomssanktion - et samarbejdsprojekt mellem Århus Kommune og Århus Amt.   Jens Hansen Kvalitetsafdelingen, Århus Amt, 2006 , Side. 40 sider.

Evaluering af projekt for udvikling af kommunal rehabilitering til borgere med kronisk sygdom ifølge forløbsprogrammerne for KOL,T2DM og AKS i Skanderborg, Favrskov og Silkeborg Kommune - midtvejsevaluering.   Lisbeth Ørtenblad Jens Hansen Dorte Brandt Svendstrup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 43 sider.

Ekstern evaluering af lægehenvist sundhedskursus i SundhedsCenter Århus.   Claus Løvschall Anne Marie Schak Jensen Jens Hansen Center for Kvalitetsudvikling, Center for Folkesundhed, Århus Kommune, 2009 , Side. 44 sider.

Evaluering af projekt Dobbeltdiagnose i Skanderborg Kommune.   Jens Hansen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012 , Side. 32 sider.

Audit - beboere med problemskabende adfærd på tre bosteder i Region Midtjylland.   Jens Hansen Center for Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 46 sider.

Audit - systematisk gennemgang af forløbet og den socialfaglige indsats i Mads-sagen.   Jens Hansen Center for Kvalitetsudvikling, 2008 .

Evaluering af forstærket indsats overfor unge på sikrede institutioner. 12- 14 årige på sikrede institutioner og anvendelsen af særligt sikrede afdelinger.   Morten Greve Jens Hansen Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 61 sider.

Anbefalinger på baggrund af faglig audit om Mads-sagen i Århus Kommune.   Jens Hansen Center for Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 7 sider.

Audit af handleplaner - kvalificering af handleplansarbejdet i Familieafdelingen, Hedensted Kommune.   Jens Hansen Center for Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 42 sider.

Handleplansarbejdet i danske kommuner - status i socialpsykiatrien efter kommunalreform.   Jens Hansen Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 56 sider.

Medicin i socialpsykiatriske botilbud. Delrapport 3 Hvor er der behov for fælles faglig udvikling.   Jens Hansen Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 52 sider.

Medicin i socialpsykiatriske botilbud. Sammenfattende rapport 4: Mellem medicinhåndtering og medicinpædagogik.   Jens Hansen Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 28 sider.

Medicin i socialpsykiatriske botilbud. Delrapport 2: Surveyundersøgelsen.   Jens Hansen Center for Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 56 sider.

Medicin i socialpsykiatriske botilbud. Delrapport 1: Undersøgelse af tilsynsrapporter og lokaleinstrukser.   Jens Hansen Center for Kvalitetsudvikling, 2007 , Side. 52 sider.

Kortlægning af medicinpædagogiske metoder i Danmark.   Lisbeth Ørtenblad Jens Hansen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011 , Side. 51 sider.

Om Audit - en metode til læring og kvalitetsudvikling i fagpraksis.   Anne-Mette K. Isager Jens Hansen Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 110 sider.

Medicinpædagogik – Inspirationskatalog.   Lisbeth Ørtenblad Jens Hansen Socialstyrelsen, 2012 , Side. 56 sider.

Evaluering af Projekt Sundhedscaféer.   Jens Hansen Karen Sophie Pilegaard Dorte Brandt Svendstrup Det Boligsociale Fællessekretariat, 2015 , Side. 56 sider.

Fedt for Fight - skolestarter. Evalueringsrapport med fokus på familiernes udbytte.   Jens Hansen Jon Hadsund Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, 2012 , Side. 56 sider.

Medicinpædagogik og psykoedukation - Litteraturstudie.   Lisbeth Ørtenblad Jens Hansen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011 , Side. 14 sider.

Deklaration af VISOs leverandører.   Jens Hansen Kirsten Overgaard Socialstyrelsen, 2014 .

Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers? Muligheder og barrierer.   Gry Trust Mertz Jesper Buchholdt Gjørup Jens Hansen Lise Marie Witt Udsen DEFACTUM, 2017 , Side. 10 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2011 Faglig leder, specialkonsulent, CFK - Folkesundhed og Kvaltetsudvikling, Region Midtjylland

 • Strategisk forretningsudvikling
 • Deklaration af VISOs leverandørnetværk
 • Ansvarlig for CFKs rammeaftale for konsulentydelser hos Socialministeriet
 • Ledelse af toårigt landsdækkende udviklingsprojekt målrettet social- og behandlingspsykiatri, Socialstyrelsen
 • Tværgående strategiske udviklingsopgaver på det sociale område

2010-2011 Projektleder, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Auditundersøgelse vedr. sikkerhed, vold og magtanvendelse på tre botilbud for voksne udviklingshæmmede, Region Midt
 • Projektleder af landsdækkende kortlægning af kommunalt tværsektorielt samarbejde vedr. socialt udsatte børn og unge

2007-2010 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Auditundersøgelse vedr. omstændigheder omkring dødsfald på to botilbud indenfor socialpsykiatrien, Aarhus Kommune
 • Evaluering af lovændringer for sikrede institutioner, Socialstyrelsen
 • Landsdækkende kortlægning af kommuners erfaringer med handleplansarbejde i socialpsykiatrien, VISH
 • Evaluerings- og metodeudviklingsprojekt vedr. den tværfaglige koordinerende indsats for dobbeltdiagnosticerede, Skanderborg Kommune
 • Forløbsundersøgelse vedr. samarbejdsstrukturer og sammenhængende indsats for misbrugere i Silkeborg Kommune
 • Audit og evaluering af det tværsektorielle sundhedssamarbejde i tre kommuner. Bl.a. fokus på samarbejdet mellem behandlingsinstitution og kommunal rehabiliteringsindsats.

2005-2007 Konsulent, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

 • Audit vedr. anvendelse af handleplaner i udfører og bestillerenheder på familie- og børneområdet, Hedensted Kommune
 • Audit vedr. ungdomssanktion. Et samarbejde mellem Aarhus Amt og Aarhus Kommune
 • Brugerundersøgelser på det sociale område
 • Udvikling af programteori og indikatorer i de Sociale Indikator Programmer (SIP)

2004-2005 Fuldmægtig, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesafdelingen, Århus Amt

 • Planlægning og udvikling af revalideringsindsatsen

2004 Konsulent, Evaluering og Analyse, Teknologisk Institut

 • Evaluering af Det Digitale Nordjylland

Uddannelsebaggrund

2003 Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2013-2014 Uddannelsesforløb for faglige ledere

2013-2013 Teamledelse, Region Midtjylland

2012 Forhandlingsteknikker, DJØF-Kursus

2012 Lederudviklingskursus, Apollo Region Midtjylland

2010 "NVivo - analyse af kvalitative data", kursus, Region Midtjylland

2010 Udviklingsseminarer, Dansk Evalueringsselskab

2010 "Fundraising, puljer og udbud", kursus, Region Midtjylland

2006 "Projektlederkursus. 10 uger med afsluttende eksamen.", Center for Offentlig Kompetenceudvikling