Lars Rasmussen

Cand.scient.pol., tillægsuddannelse i journalistik

+45 7841 4064

larras@rm.dk

Præsentation

Omfattende projekterfaring fra sundhedsvæsenet i forhold til udvikling af kvalitet, f.eks. i form af processtøtte til organisatoriske forandringer, evalueringer af indsatser, forberedelse til akkrediteringsprocesser, konkret rådgivning til kvalitetsarbejde, udførelse af benchmarkinganalyser, udredninger af særlige områder, kritisk revision, m.v. Særlig erfaring med analyse af overgange mellem forskellige afdelinger, sektorer osv,, hvor kvalitetsproblemer ofte opstår.

Kompetenceprofil

  • Kvalitet i sundhedssektoren, både organisatorisk, faglig og brugeroplevet kvalitet
  • Organisatorisk kvalitet på tværs af sektorer, herunder især overgange mellem sektorer
  • Kvalitetsudviklingsprocesser (processtøtte i forhold til kvalitetsudvikling)
  • Kvalitets- og undersøgelsesmetoder (især kvalitative undersøgelsesmetoder, akkreditering, Business Excellence, udredninger, m.v.)

Ansættelser og projekterfaring

2011 Konsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

  • Har arbejdet/arbejder med evaluering, processtøtte, akkreditering, uddannelse, udvikling,m.v. Af særligt store opgaver kan nævnes Kronikerkompasset, der er et samarbejde mellem region, praksislæger og kommuner i forhold til at sikre optimale patientforløb for kronikere.

2007-2011 Konsulent, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

1993-2006 Konsulent, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt (1999-2000 udlånt til Det Nationale Indikatorprojekt)

  • Især arbejdet med organisatorisk kvalitet, patientforløb, akkreditering, TQM, evalueringer af overgange mellem sektorer, m.v. I forhold til kommunerne kan særligt nævnes etablering af fælles patientforløb mellem amt, praksis og kommuner for udvalgte sygdomsforløb og evaluering af dele af de kommunale sundhedscentres aktiviteter.

1987-1993 Udviklingsmedarbejder/informationsmedarbejder i Sundhedsforvaltningen, Århus Amt

  • Især arbejdet med informationsstrategier for hospitaler, forebyggelseskampagner, uddannelse af sundhedspersonale, organisering af hospitalsfarmaci, udvikling af ledelsesstruktur på hospitaler, m.v.

1985-1987 Fuldmægtig i Sundhedsministeriet/Indenrigsministeriet

  • Især informationsopgaver for ministeren, koordination af sundhedspolitiske tiltag, finanslov for området, ny lovgivning, m.v.

1984-1986 Journalist og researcher, Børsens Nyhedsmagasin

Uddannelsebaggrund

1992 Sundhedskonsulentuddannelsen, Den kommunale Højskole

1990 Tillægsuddannelse i sundhedsøkonomi, University of Aberdeen, Skotland

1985 Tillægsuddannelse i journalistik, Danmarks Journalisthøjskole

1984 Kandidat i statskundskab (cand.scient.pol.), Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2009 Kurser i intern survey, akkreditering

2006 Lean i sundhedsvæsenet

2002 Projektledelse, DIEU

1997-2002 Assessorkurser for Den Danske Kvalitetspris og EFQM

1996-2012 Deltagelse i konferencer i ISQUA (verdensdækkende organisation for kvalitet i sundhedsvæsenet)

1993-1994 Kvalitetsledelse, DIEU

Undervisning og anden særlig erfaring

1998-2006 Organisation på Den sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Århus Universitet

1998-2009 Censor på Master og Public Health, Århus og Københavns universiteter

1994-2010 Organisation, ledelse, kvalitetsudvikling m.m. på Kommunom, Forvaltningshøjskolen og handelsskoler