Vi administrerer data i alle faser af forsknings- og udviklingsprojekter inden for offentlig sundhed – herunder planlægning, design, dataindsamling, analyse, præsentation af resultater m.m. Vores fokus er på datasikkerhed, og vi er opdateret på lovgivningsmæssige spørgsmål vedrørende indsamling, behandling og opbevaring af data.

Løbende udvikler vi datamodeller til overvågning af effekter af hospitalers behandlingsprogrammer for udvalgte patientgrupper. Desuden har vi udviklet den webbaserede forskningsportal e-Trial®, som hjælper forskerne til at håndtere komplekse spørgeskemadata og indsamlingsprocesser.

Centrale opgaver

  • Støtte til forskere med henblik på at sikre valide, kvantitative data
  • Rådgivning om etiske og juridiske retningslinjer for udførelse af forskningsprojekter inden for sundheds- og socialområdet
  • Udvikling af metoder til såvel datafangst på tværs af registre som til vurdering af arbejdsmarkedet