Hvordan har du det? er en undersøgelse af helbred, trivsel og sundhedsvaner hos Region Midtjyllands 1,3 mio. borgere. Undersøgelsen giver et bedre grundlag, når kommuner og region planlægger målrettede sundhedsindsatser.

I Region Midtjylland gennemfører en forskergruppe i DEFACTUM undersøgelsen.

Spørgeskemaundersøgelsen 2017
I februar 2017 modtog 52.000 borgere i Region Midtjylland et sprøgeskema. Mere end 32.400 svarede (62%). 

Sundhedsprofilen 2017

Forskergruppen analyserer nu data fra spørgeskemaundersøgelsen og resultaterne præsenteres på en konfesrence den 14. marts 2018. 

Nationalt samarbejde
DEFACTUM gennemfører undersøgelsen i samarbejde med de øvrige regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet samt Finansministeriet.

Forskning med data
Data fra undersøgelsen bruges også til forskning. Eksempler på DEFACTUMs temahæfter og analyser finder du her.