Tak for din besvarelse

I efteråret 2017 er næsten 22.000 patienter og pårørende inviteret til at besvare et spørgeskema om deres oplevelser i forbindelse med deres besøg i hospitalspsykiatrien.

Indsamlingen af spørgeskemaer for 2017 er afsluttet. Vi vil gerne sige tak til alle patienter og pårørende, som har besvaret spørgeskemaet. Vi bruger dine svar til at forbedre praksis til gavn for de kommende patienter og pårørende.

Resultater er på vej
Resultaterne for LUP Psykiatri 2017 bliver offentliggjort sammen med en national rapport, der viser de nationale tendenser. 

Datoer for udsendelse af afsnits- og afdelingsresultater for de enkelte delundersøgelser og national offentliggørelse:

Voksne indlagte
Regions-, afdelings- og afsnitsresultater udsendes 24. januar 2018

 

Voksne ambulante
Regions-, afdelings- og afsnitsresultater udsendt 8. december 2017

Specialiseret retspsykiatri, indlagte
Regions-, afdelings- og afsnitsresultater udsendt 5. januar 2018

Børn og unge ambulante og pårørende
Regions-, afdelings- og afsnitsresultater udsendt 5. januar 2018

Børn og unge indlagte og pårørende
Regions-, afdelings- og afsnitsresultater udsendt 5. januar 2018

Den nationale offentliggørelse er i uge 11 2018.


Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i psykiatrien 2017

Spørgeskemaer anvendte i LUP Psykiatri 2017


Om den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP omfatter flere delundersøgelser: 

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) omfatter fire delundersøgelser LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter og pårørende, samt børn, unge og deres forældre, og patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit i hospitalspsykiatrien.
Læs mere om konceptet for LUP Psykiatri

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 
Læs mere om LUP Somatik

LUP Akutmodtagelse om fatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
Læs mere om LUP Akutmodtagelse

LUP Fødende om fatter nybagte mødre.
Læs mere LUP Fødende


Tidligere undersøgelser

Find resultater fra tidligere gennemførte undersøgelser for LUP Psykiatri


Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte Simone Witzel fra DEFACTUM på telefon 4042 7144.