Tak for din besvarelse

I efteråret 2017 er næsten 51.000 patienter inviteret til at besvare et spørgeskema om deres oplevelser i forbindelse med deres besøg på et hospital i Region Midtjylland, som led i den nationale undersøgelse af patientoplevelser.

Indsamlingen af spørgeskemaer for 2017 er afsluttet. Vi vil gerne sige tak til alle patienter, som har besvaret spørgeskemaet. Vi bruger dine svar til at forbedre praksis til gavn for de kommende patienter.

Resultater er på vej
Resultaterne for LUP Somatik 2017 bliver offentliggjort sammen med en national rapport, der viser de nationale tendenser.

Afdelings- og afsnitsresultater udsendes til afdelingerne i uge 8 2018.

Den nationale offentliggørelse er i uge 11 2018.

Tidligere undersøgelser

Find resultater fra tidligere gennemførte undersøgelser for LUP Somatik i Region Midtjylland til venstre.

Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser på de somatiske sygehuse (LUP Somatik)

 • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser (LUP Somatik) bliver gennemført en gang om året
 • Undersøgelsen foregår på alle landets offentlige sygehuse, samt patienter som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.
 • Undersøgelsen bliver gennemført i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
 • Formålet med LUP er at:
  • identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer
  • kunne følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
 • Undersøgelsen omfatter tre delundersøgelser fordelt på patientgrupperne
  • planlagt indlagt
  • akut indlagt
  • ambulante patienter
 • Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af Kompetencecenter for patientoplevelser, der sammen med DEFACTUM i Region Midtjylland udgør projektsekretariatet. Projektledelsen af undersøgelsens regionale del varetages i Region Midtjylland af DEFACTUM.