Spørgeskemaundersøgelse
Har du været patient på et tidspunkt fra august til oktober, modtager du måske et spørgeskema med posten i løbet af efteråret, som vi håber, du vil besvare.

Vi vil gerne høre din mening
Dine oplevelser som patient er værdifulde for os, og du kan bedst fortælle, hvordan det er at være patient på et somatisk hospital i Region Midtjylland.

Dine erfaringer skal hjælpe med at forbedre kvaliteten i vores ydelser, og måden vi kommunikerer på. Derfor har vi brug for så mange input og ærlige meninger som muligt.

Tiden, du bruger på at besvare spørgeskemaet, har stor værdi for kommende patienter.
På forhånd tak!

Har du spørgsmål til spørgeskemaet kan du ringe på 7841 4111 eller 7841 4112, mandag-fredag fra kl. 9.00-14.00.

Resultaterne for undersøgelsen bliver offentliggjort i uge 11, hvor de vil ligge på www.rup.dk (Region Midtjyllands resultater) og www.patientoplevelser.dk/LUP.

Tidligere års resultater for hospitalerne i Region Midtjylland ligger i menuen til venstre.

Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser på de somatiske sygehuse (LUP Somatik)

 • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser (LUP Somatik) bliver gennemført en gang om året
 • Undersøgelsen foregår på alle landets offentlige sygehuse, samt patienter som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.
 • Undersøgelsen bliver gennemført i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
 • Formålet med LUP er at:
  • identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer
  • kunne følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
 • Undersøgelsen omfatter tre delundersøgelser fordelt på patientgrupperne
  • planlagt indlagt
  • akut indlagt
  • ambulante patienter
 • Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af Kompetencecenter for patientoplevelser, der sammen med DEFACTUM i Region Midtjylland udgør projektsekretariatet. Projektledelsen af undersøgelsens regionale del varetages i Region Midtjylland af DEFACTUM.

Konsulent Simone Witzel
Tlf. 7841 4054 / 4042 7144
E-mail: simwit@rm.dk