Der tilbydes ikke korte kurser i 2015, da uddannelsesleder Birthe Hellqvist Dahl holder orlov.

Du er velkommen til at kontakte uddannelsesleder Birthe Hellqvist Dahl vedr. yderligere info om korte kurser og diplommoduler på tlf. 2463 5490. Du kan også sende en mail til birthe.hellqvist.dahl@rsyd.dk.

Systematisk kompetenceudvikling for sundhedspersonale

Flere og flere bliver ramt af kroniske sygdomme som KOL, diabetes, hjerte-kar-sygdomme, allergi mv. Kroniske sygdomme hænger ofte sammen med levevilkår og livsstil, og rummer dermed et stort potentiale for forebyggelse. Det stiller ændrede krav til de mange aktører, der er involveret i disse forløb.

Sundhedspersonale på hospitaler, i almen praksis og kommuner har ikke længere kun fokus på behandling, men også på forebyggelse. De foretager tidlig opsporing, medvirker ved diagnostik og behandling, monitorerer sygdommene og motiverer patienten til egenomsorg.

Bedre Liv-uddannelserne

Bedre Liv-uddannelserne er designet til at understøtte implementering af forløbsprogrammer og styrke kvaliteten i den sundhedsfaglige indsats.

Uddannelsesprogrammet er rettet til sundhedspersonale, der arbejder med kroniske patienter. Det består af korte en- eller todageskurser og længere diplomforløb.

Målet med ”Bedre Liv” er at give deltagerne de kompetencer, de har brug for i arbejdet med kroniske patienter. Vi underviser i den nyeste evidensbaserede kliniske viden og giver sundhedspersonalet de pædagogiske værktøjer, de har brug for, når de skal motivere og støtte patienten. 

Målgruppe

De korte kurser henvender sig til sygeplejersker og andre faggrupper fra primær- og sekundærsektor, som ønsker at få overblik, viden og praktiske færdigheder til varetagelsen af patienter med en eller flere kroniske sygdomme.

Diplommodulerne henvender sig til sygeplejersker, der varetager en mere selvstændig rolle eller nøglefunktion i relation til specifikke målgrupper. De kan også være relevante for andre faggrupper som fysioterapeuter, bioanalytikere og andre i almen praksis, på sygehuse og i kommunerne – herunder også ansatte ved sundhedscentrene.

Brug menuen til venstre, hvis du vil vide mere om uddannelserne.