Hvordan hjælper vi bedst mennesker med autisme med at mestre ændringer i hverdagen i forbindelse med aldring?

Redaktører: Lone Jakobi Sørensen, Lise Marie Witt Udsen, Knud Ramian

Der eksisterer endnu ikke ret meget viden om, hvad der sker, når personer med autisme ældes, da diagnosen stadig er forholdsvis ny. Derfor har fem autismetilbud fået penge af Veluxfonden til at arbejde med aldring og autisme for at udvikle viden på dette felt og metoder til at hjælpe disse borgere med at få at så god en alderdom som muligt. Viden og metoder udvikles gennem praksisbaseret forskning i et videnskabende netværk. De fem tilbud er: Specialområde Autisme, Region Midtjylland (Hinnerup Kollegiet), Børne- og AutismeCenter Region Syddanmark (Holmehøj i Ringe), Højtoft, (selvejende i Bagsværd), Fonden SOVI, socialøkonomisk virksomhed (i Gladsaxe) og Spurvetoften, Vejle Kommune. DEFACTUM er projektsekretariat og står for driften af netværket samt processtøtte, herunder at uddanne projektmedarbejderne i hvordan de kan forske i egen praksis.

Link til projektet bag publikationen

Download Artikelsamling_2015_Videnskabende_Autisme_Aldring.pdf

Download Artikelsamling_2016_Videnskabende_Autisme_Aldring.pdf

Download Folder_2016_Lad_praktikere_samarbejde_om_at_frembringe_solid_praktisk_viden.pdf

Download Mit_hospitalspas_Til_mennesker_med_autisme_Vejledning.pdf

Download Mit_hospitalspas_Til_mennesker_med_autisme.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2015
Udgiver DEFACTUM
Længde 60 sider + 103 sider + 4 sider